Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

«سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی»

از تاریخ ١٨-٢٠ ژانویه ٢٠١٩در شهر برلین

نامه شماره یک:

دوستان،

در ادامه بحث های سمینار سال گذشته، عنوان سمینار سال ٢٠١٩ را “چالشها و همبستگی زنان” انتخاب کرده‌ایم. جنگ‌ها و سیاست‌های جنگ طلبانه نئولیبرالیسم هم چنان زندگی و امنیت ما زنان را به خطر انداخته است و حملات راسیستی، سکسیستی و بنیادگران دینی ، زندگی ما زنان را با خشونت گسترده‌تری درگیر کرده است.

برای بحث در باره این موضوع‌ها از تمام پژوهش‌گران و فعالان مسایل زنان دعوت می‌کنیم برای ارائه پژوهش‌ها و تحقیقات خود در این سمینار شرکت کنند.

چالش‌ها و همبستگی زنان:
– سیاست‌های جنگ طلبانه نئولیبرالیسم
– راسیسم، سکسیسم، بنیادگرائی دینی

برای پیدا کردن راه حل در مقابل معضلات جاری به همبستگی زنان نیاز هست. بدون این همبستگی و پیوندها تغییری ایجاد نخواهد شد.

برای ارائه سخنرانی در این کنفرانس، لطفا چکیده تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

خوشحالیم که بار دیگر زنان برلین میزبان سمینار آینده خواهند بود.

ایمیل ما:
Seminar2019-Berlin@googlegroups.com
کمیته برگزار کننده سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین
جولای ٢٠١٨