Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

سقوط ونزوئلا و ربط آن به شقيقه، بهداد جاودان

در سال گذشته و مخصوصا هفته اى كه پشت سر گذارديم اخبار بسيارى از كشور ونزوئلا به جهان مخابره شد و عمق استيصال و درماندگى دولت در اداره مملكت و رسيدگى به احتياجات مردم را نشان مى داد . كشور كاملا از هم پاشيده است و مردم با فقر و بدبختى دست و پنجه نرم مى كنند . با آنكه ونزوئلا صاحب منابع نفتى و ساير ذخاير زير زمينى است اما اقتصاد ورشكسته و سياستهاى ضد مردمى دولت باعث شده كه پول ونزوئلا هر روز ارزش خود را بيشتر از گذشته از دست بدهد و مردم بخاطر فقر و گرسنگى هر روز در دسته هاى چند هزار نفرى با پاى پياده خود را به مرزها برسانند و ترك وطن بكنند . تظاهرات بر عليه دولت تقريبا بصورت روزانه درآمده و ارتش از هم پاشيده است . تيراندازى و تظاهرات و فلج كردن حكومت و محاصره پادگانها بطور مداوم ادامه دارد و سقوط دولت ضد مردمى و ديكتاتورى سوسياليستى جناب مادورا قريب الوقوع است ، اما اين مسئله چه ربطى به حكومت ملايان دارد ؟

صاحب سخنى را پرسيدند ربط ……. با شقيقه درچيست ؟ گفت ” وقتى بادى از كسى خارج مى شود شقيقه او نيز مى لرزد “. دولت جمهورى اسلامى از بَدو تولد خط مشى سياست خارجى خود را مشخص كرد و بخاطر ماهيت ديكتاتورى و ضد مردمى، دشمنى با دولتهاى دمكرات و دنياى آزاد را آغاز نمود و در مقابل آن طرح دوستى با مرتجع ترين و ضد مردمى ترين حكومتها و ديكتاتوران تاريخ را سرلوحه كار خويش قرار داد و بدليل وابستگى شديد به روسيه، عملا و بطور مستمر ايران را در انزواى هرچه بيشتر فرو برد تا جائى كه در نهايت بغير از چين و روسيه كه مشغول استعمار تمام عيار ايران بودند “دوستان” دولت ملايان از انگشتان دست بيشتر نمى شدندو همه آنان از بلوك شرق انتخاب شده بودند (سوريه ،كوبا ،ونزوئلا،كره شمالى و در مقطعى ليبى و عراق) .

حكومت ملايان و ايادى آنان در ٤٠ سال گذشته تمام منابع مالى و اقتصادى ايران را قبضه نموده و هرچه را كه مى توانستند تبديل به ارز كرده و بخارج فرستاده اند . مقدارى از اين پولها را به كشورهاى آزاد مانند سوئيس، المان ، كانادا و اقمار آنان منتقل نموده و در بانكها بصورت سپرده قرار داده اند اما آنان بخوبى مى دانند كه اگر جمهورى اسلامى سقوط بكند آنها شانسى براى زندگى آزاد در آن كشورها نخواهند داشت و احتمالا تمام سپرده هاى خود را از دست خواهند داد بهمين دليل دست به سرمايه گذاريهاى گسترده در چند كشور نه چندان مهم در امريكاى جنوبى و افريقا زدند و با آلوده كردن رهبران ديكتاتور و وابسته آن حياط خلوتى امن براى كارهاى پشت پرده و معاملات غير قانونى خويش بوجود آوردند و در اين سالها با تاسيس دهها شركت و بانك صورى معاملات پشت پرده و پولشوئى هاى خود را از طريق اين موسسات انجام مى دادند . از طرف ديگر براى اينكه جاى پاى خود را در اين كشورها محكم تر كرده و ضمنا پولهاى بدست آورده از معاملات غير قانونى و احتمالا قاچاق مواد مخدر را بنوعى لاپوشى نمايند شروع به خانه سازى و تاسيس بيمارستان و شركت برق و جاده سازى و …….. در اين كشورها كردند كه هر روز اخبار آنرا از منابع مختلف مى شنويد . يكى از مهمترين اين كشورها ونزوئلا مى باشد كه دقيقا به حياط خلوت آخوندها تبديل شده بود و هزاران دستگاه آپارتمان در آنجا ساخته شد و حتى خطوط هوائى مستقيمى از تهران به كاراكاس احداث نموده اند كه البته در هر مسير فقط چند مسافر اطلاعاتى و يا آخوند داشت و مردم عادى تمايلى به رفتن به كاراكاس و يا آمدن به تهران نداشتند .

پيامد سقوط ونزوئلا و سوريه براى حكومت ملايان بسيار گران تمام مى شود و آنان نه تنها ميلياردها دلار سپرده ها و سرمايه گذاريهاى خود و همچنين نفوذ در امريكاى جنوبى و خاورميانه را از دست ميدهند بلكه ويلاهاى امنى را كه براى روز مبادا و پناه بردن به آن در زمان سقوط جمهورى اسلامى ساخته بودند به تاراج خواهد رفت و ديگر جائى براى پنهان شدن و استفاده از ميلياردها دلار ثروت دزديده شده از ملت ايران را نخواهند داشت . اينجاست كه آن جمله معروف تداعى پيدا مى كند و شقيقه آخوندها از شنيدن اخبار باد ونزوئلا به لرزه مى افتد .

بهداد جاودان ١٤ ارديبهشت ١٣٩٨