Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

رویترز بازی نخورده، این مقام امنیتی دروغ پردازی و بازی روانی می کند، کوروش گلنام

ایران وایر مطلبی از یک مقام امنیتی منتشر کرده است که وب سایت گویا نیز آن را منتشر کرده است که ایکاش نمی کرد

1 ـ این مقام که “امنیتیِ سابق” نامیده شده ولی در همین خبر، چند ردیف پایین تر، مقامی معرفی می شود که هنوز هم امنیتی است:

“این مقام امنیتی سابق در جریان اعتراضات ۱۸ تیر سال‌ ۱۳۷۸ و در زمان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ که «جنبش سبز» نام گرفت، حضور فعالی در یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور داشت و هنوز هم با مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در ارتباط است.”

دُم خروس همین جا بیرون می زند. اگر مقام امنیتی سابق است چگونه همچنان با دستگاه های امنیتی “ارتباط” دارد؟

2 ـ این مقام امنیتی کوشش می کند که آدرس هایِ نادرست به مردم بدهد و ادعا می کند که رویترز در دام جنگِ روانیِ آخوند “خامنه ای و اطلاعات سپاه” افتاده است. ولی در حقیقت خود این مقامِ امنیتی از آن کسانی است که اجرایِ جنگِ روانی خامنه ای را بر عهده دارد. چرا و به چه سبب؟

3 ـ اینک دهه ها است که حکومت همیشه در وضعیت خطرناکی که قرار می گیرد، به شیوه هایی دست می زند که برایِ مردم سردرگمی ایجاد کند. همیشه چنین بوده و همچنان خواهد بود. شما حتا در باره سیل و زلزله و یا سقوط هواپیما و…هم هرگز خبرِ درستی نمی شنوید. این روشِ حکومت است که هر مقامی از آخوند خامنه ای گرفته تا امام جمعه ها و سردارهایِ یاوه گو و مقام هایِ دولت ویترینی هر یک سخنی می گوید و آماری همیشه نادرست می دهد تا سرانجام روشن نشود چه پیش آمده، ماجرا و آسیب و خسارت ها چیست؟

4 ـ آدمکشی و جنایت حکومت در خیزش آبان چنان دامنه گسترده و وحشیانه ای داشته است که حکومت با هزار ترفند از آن میان سخنان همینِ مقام “پیشین و کنونیِ امنیتی” کوشش دارند که مردم را سر در گم کنند.

5 ـ ببینید این ریاکارِ امنیتی در باره آخوند خامنه ای و آدمکشانِ او چه می گوید:

” این مقام سابق تاکید می‌کند که تمرد از کشتن معترضان، یکی از دغدغه‌های مهم بیت رهبری، سپاه و به ویژه نیروی انتظامی است.”

کسی این یاوه ها را باور می کند؟ و مگر کسی فراموش می کند فرمان “آتش به اختیار” دادن “آقا” به بسیج و دیگر مزدوران را؟ معنایِ آتش به اختیار بودن چیست؟ مگر مردم سرک.بِ خونین دانشجویان را در 78 و جنبشِ رای من کو در 88 و دیگر سال ها که همه با دستور مستقیم خامنه ای انجام گرفت را فراموش می کنند؟ نمونه ها فراوان است و فایل سخنانِ این تبهکار موجود است. مگر او در همین روزهایِ آدمکشی و خشونت افسار گریخته و هولناکِ مزدورانِ حکومتِ ولایی خود، به بسیجیان نگفت که به سال های 60 برگردید و در هر محله مردم را زیر ذره بین گرفته و قاطعانه عمل کنید؟ این امنیتی چه کسی را می خواهد فریب دهد؟

همه گفته هایِ این مقام امنیتی در باره پرهیزِ”رهبر” از شهید پروری از مخالفان و… تنها یک ریاکاریِ کودکانه است. این خود نمونه ای از جنگِ روانی و دروغ پردازی ها است و نتیجه ترسی است که در جانِ رهبر تبهکار، فرزندان، بستگان و مزدورانِ او نشسته است. مردم کارِ خود را می کنند و به بازی ها و نقش هایی که آخوندِ تبهکار خامنه ای، دولتِ ویترینی روحانیِ بی اعتبار و دیگران اجرا می کنند، خوب آشنایی دارند.

به این نکته نیز توجه داشته باشیم که رویترز اعتبار خود را زیر پرسش نمی برد که بی برسی خبری به این مهمی را منتشر کند.

سخن آخِر

حکومت در فکر ساختنِ آمارِ دروغینی در باره جان باختگان و زخمی ها است و چند روز است با همه نیرو کوشش می کند جامعه را برای پذیرش و درست جلوه دادنِ آن آماده کند. مردم ایران مطمئن باشند که این جماعتِ آدم کش هرگز شمارِ درست این قربانیان و جانباختگان را نه تنها اعلام نخواهند کرد که با همه وجود کوشش خواهند کرد در هم گویی و بلبشویی بپا کنند که کسی سر در نیاورد که شمارِ قربانیان چه میزان بوده است. خواهید دید که آمارهای گوناگون و پراکنده ای اعلام خواهند کرد و پس از آن یکی آن را درست خواهد خواند، دیگری آن را نا روشن و دیگری نادرست و… به همین روال.

هنوز دامنه جنایت ها و آدم کشی ها به درستی روشن نیست و چه بسا جانباختگان بیش از هزار و پانصد تن بوده و خبرهای شوک آور دیگری در راه باشد.