Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

روز جهانی فلسفه یا بزرگداشت خرد، شکوه میرزادگی

نوزدهم نوامبر، روز جهانی فلسفه است. روزی که در سال 2002 از سوی یونسکو، (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، روز فلسفه نام را گرفت. (سومین پنجشنبه نوامبر هر سال).

برخی ا زدلایلی که برای انتخاب چنین روزی از سوی سازمان ملل گفته شده عبارت است:

ـ تقویت تحلیل فلسفی، تحقیق و مطالعات در مورد مسایل مهم معاصر

ـ پاسخگویی موثرتر به چالش هایی که امروز بشریت با آن روبروست

ـ آگاه کردن مردمان از اهمیت فلسفه و کاربرد حیاتی آن

ـ ارزیابی وضعیت آموزش فلسفه در سراسر جهان و اهمیت آموزش آن برای نسل های آینده

ـ فلسفه مبانی مفهومی اصول و ارزش هایی را مطرح می کند که صلح جهانی به آن بستگی دارد؛ که از آن جمله اند: دموکراسی، حقوق بشر، عدالت، برابری

واژه ی phílosophía فلسفه از یونانی گرفته شده و به معنای «عشق به خرد» است

در سال های گذشته، موسسات وابسته به حکومت اسلامی «روز جهانی فلسفه» را برگزار کرده اند اما همانگونه که برخی از مفاهیم غربی را اسلامی کرده اند، فلسفه را هم لباسی کاملا اسلامی تنش کرده اند و همایش هایی مفصل برایش گرفته اند. مثلا دو سال پیش روز جهانی فلسفه را در همایشی برگزار کردند، با عنوان «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی» و با حضور «اساتید فلسفه اسلامی» و یقینا چیزی که در این نوع همایش ها به آن توجه نمی شود مفهوم عشق یا خرد است چه برسد به «عشق به خرد»
یادمان باشد که ما روزگاری، قبل از حمله اعراب و تحمیل انواع بی خردی بر ما، نام یک خدایمان «خرد» بود و نام خدای دیگرمان «مهر» که نام دیگر عشق و خورشید است.
روز جهانی فلسفه، با مفهوم واقعی اش بر شما خجسته باد
از فیس بوک شکوه میرزادگی
19 نوانبر 2020