Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

روز جهانی صلح خجسته باد، بنیاد میراث پاسارگاد

هر ساله بزرگداشت روز جهانی صلح در 21 سپتامبر (30 شهریور) در سراسر جهان برگزار می شود. این روز در سال 1981 به اتفاق آرا در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. هدف مجمع عمومی سازمان ملل از نام گذاری این روز، ترویج صلح در میان ملت های مختلف جهان بوده است.

در سال 2015، کشورهای عضو سازمان ملل 17 هدف توسعه پایدار را به تصویب رساندند با این استدلال که: در صورت عدم دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی برای همه ی افراد و در همه جا، امکان داشتن جهانی صلح آمیز وجود نخودهد داشت. اهداف توسعه ی پایدار طیف گسترده ای را شامل می شود، از جمله فقر، گرسنگی، کمبود بهداشت و آموزش، تغییرات آب و هوا، نبود برابری جنسیتی، بدی محیط زیست، نبود عدالت اجتماعی و .. چیزهایی که در برخی از کشورهای جهان از جمله سرزمین مان ایران مردمان به شدت با آن درگیر هستند.

آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد مرکز توجه روز جهانی صلح (2019) را مساله اقلیمی عنوان کرده او می گوید: «امروزه صلح با یک خطر تازه ای روبروست زیرا شرایط اضطراری آب و هوا امنیت و معیشت و زندگی همه را تهدید می کند».

آیا خطر دیگری که صلح جهانی را تهدید می کند، حکومت های بیدادگری نیستند که ماندگاری خود را تنها در ادامه ویرانگری، خشونت سرکوب و جنگ می بینند؟
www.savepasargad.com