Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

روح صدام در خامنه‌ای حلول کرد، علی اکبر امیدمهر

روح صدام در ۲۵ آبان، با دستور شلیک به اختیار، به مغز جوانان ایران، در خامنه‌ای حلول کرد و انتقام شکست از ارتش ایران در آزاد سازی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱ را، گرفت.

صدام، با ائتلاف منطقه‌ای و جهانی، درحمله به ایران، نتوانست ملت ایران را، شکست داده، به زانو در آورد. ایران بهترین فرزندان خود را نثار حفظ حدود و ثغور کشور و دفع تجاوز دشمن، به مام میهن نمود.

اما اینک انیرانیان و در راس همه آنها رهبر رژیم، با بیت فاسد و ضد ایرانی‌اش و با دوجناح قدرت اهریمنی‌اش، یعنی اصولگران جنایتکار و اصلاح طلبان بدترو جنایتکارتراز اصلگرایان، با اتحاد با تتمه باقی مانده‌های صدام در عراق، در قالب حشد الشعبی و داعشسی‌های دیگر و با عضویت ۹۰ در صد راس هرم قدرت رژیم، درین مجموعه، که عراقی الاصل و صدامی‌اند. با تک تیراندازی، از پشت بامها، قلب و مغز جوانان، زنان، مردان، کودکان غیور ایران زمین را، مورد هدف قرار دادند. چون اهریمن‌اند از قلب و عاطفه و عشق و محبت و انسانیت، تهی. مغز ندارند. چون قاتل حرفه‌ای در استخدام جمهوری اسلامی‌اند و مغزجوانان پاک و بی باک و ذهن‌های زیبای فرزندان ایران زمین را، نشانه گرفتند.

چون روح صدام درجسم ضحاک زمانه، یعنی خامنه‌ای حلول کرده، خیال می‌کند، سرانجام انتقام شکست، در نبرد با مردم ایران، در جنگ فیمابین، را از ایران و ایرانی میگیرد. اما در برابر این جنایت بزرگ و در برخی مواضع، کشتار جمعی، جنب و جوشی دربین نیروهای مسلح ایران، یعنی همان هایی که در جنگ حماسه آفریدند، اعم از ارتش و.. ایجاد شده، آن سبو در حال شکستن و آن پیمانه در حال ریختن و قضیه، قضیه یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک، در شکل گیری نهایی است و ازین پس نیروهای مسلح ایران، که خون ایرانی در رگها یشان جاری است و غیرت ملی و میهنی را از نیاکان فاتح خود در نبرد با اهریمنان خانه زاد و متجاوزین به مام وطن، به ارث برده‌اند.

این بارهمچون زمان جنگ تحمیلی صدام-خمینی -خامنه‌ای، به ملت ایران، در مقابل صدامیان جنایتکار، قد علم می‌کنند. به گرد تا بگردیم تازه شروع شده است و اهریمن بزودی در سوراغ موش همچون صدام گرفتار میشود. تا در دادگاه ملت ایران، باین سئوال پاسخ دهد: نیکی چه بدی داشت. که یک بار نکردی؟ چرا و به چه علت اینهمه، از کشته‌های سینما رکس آبادان… تا هزاران شهید ملت در ۲۵ آبان، پشته ساختی؟ و با زشت کاری و توهین‌های دیگر همچون دادن دیه وغیره، به خانواده رنج دیده و عزیز از دست داده، اهانت میکنی و داغ دل آنان را تازه، چرا اینهمه خون آشامی؟

سپس در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت، باید پاسخگوی اینهمه، حمام خونی که، در ایران و منطقه و جهان ایجاد کردی، باشی ملخک.