Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_img

رهبر و رییس جمهور پیوند ژنتیک زده شوند یا شما را برای بیانیه ۷۷ نفر به دار بکشند، امثال من نگاه شان به شما عوض نخواهد شد!؛ ف. م. سخن

جناب تاج زاده!

سخنان چرب و نرم شما را در مورد ادغام رهبری و ریاست جمهوری شنیدم و در دلم شما را به خاطر روبه صفتی تان تحسین کردم! بالاخره وقتی روباه یا گرگ و شغال هم کارشان را خوب انجام می دهند، شایسته تحسین هستند!

من هرگز سید محمد خاتمی را این قدر پست و روباه صفت نمی دانستم و او چنان در قالب آخوند خوب، نقش خود را خوب بازی کرده بود که منِ ناباور هم مدتی شک کردم نکند این آخوند، غیر از آخوندهای دیگر است.

وقتی کرنش و ستایش او را بعد از کشتار سبعانه ی جوانان در جریانات اخیر دیدم، به خودم گفتم عجب روباهی بود این روباه قهوه ای! از بحث های «آکادمیک» اش گرفته تا کمر درد های گاه و بیگاه اش همه فیلم بود برای سرِ کار گذاشتن مردم و این هنرپیشه ی شکلاتی چقدر نقش اش را قشنگ بازی کرد.

همین طور روباه بنفش که نشان داد، از حسین شریعتمداری هم پست تر است؛ پست تر است چون شریعتمداری هر کثافتی که هست، همان را نشان می دهد اما روباه بنفش، فضله های خود را با زرورق های ارزان و الوان می پوشاند.

عباس عبدی هم در اثر شعله های داغ «بنزینی» رنگ و لعاب اش آب شد و چهره ی نفرت انگیزش در مقابل چشمان بی اطلاعان از سوابق ننگین اش آشکار گشت.

شما هم که بوی عفونت تان از زمان کوی دانشگاه، پشت موتورسیکلتی که با آن به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، در میان دانشجویان ویراژ می دادید و چهره ای معتدل از خودتان نشان می دادید به مشام می رسید در حرارت ناشی از اعتراضات بنزینی، به دست و پا افتادید بلکه با ارائه ی راه حل های «دو زاری»، گند حمایت اصلاح طلبان از کشتار بچه ها را جمع و جور کنید که حالا حکایت بیانیه ۷۷ نفر و این که من، یعنی تاج زاده مسوول صدور آن هستم، و یا رهبری و ریاست جمهوری باید ادغام شوند، به عنوان سناریوی جدید مطرح می شود.

خیلی باید مردم را گاگول فرض کرده باشید که فکر کنید با این شامورتی بازی ها، مردم و بخصوص جوانان فریب شما را خواهند خورد.

ابراهیم نبوی، یار و برادرِ دوران وزارت کشورتان، و مدیر سیاسی وزارت کشور در سال های ۶۱ تا ۶۴ -که سال کشتار و سرکوب جوانان هم نسل ما بود-، به عنوان نویسنده ی «خوش مزه»ی حکومت به خارج از کشور صادر شد و الحق و الانصاف، خیلی خوب توانست رسانه ی های دولت های خارجی را یک تنه قبضه کند و آن ها را، هم از نظر عقلی و اعتباری و هم از نظر مالی و اسکناسی بچاپد، نتوانست طاقت بیاورد و دندان بر جگر بگذارد، و نظر ش را در مورد حرکت اعتراضی مردم و جوانان، بدون چپاندن در «خروجی»ِ اسب تروا، راست و حسینی بیان کرد و گند زد به تمام تئوری ها و عملیات عوام فریبانه ی شما اصطلاح طلبان حکومتی، و امکانی برای شما باقی نگذاشت تا با شعبده بازی از داخل کلاه سیلندری تان، ترکیب رهبر و رییس جمهور را بیرون بیاورید.

نه آقا!
ما سال ها عملیات محیر العقول شما را همراه با مردم نظاره کرده ایم، و بر دست زدن های مردم فریب خورده چشم بسته ایم، تا روزی مانند امروز برسد و شماها خودتانْ خودتان را رسوای خاص و عام کنید.

ممکن است چینی ها بتوانند، سر میمون و بدن خوک را به هم پیوند بزنند، ولی جناب تاج زاده، مطمئن باشيد گذاشتن سر رهبر بر بدن رییس جمهور، به منظور حفظ حكومت نكبت اسلامی محال ممکن خواهد بود!