Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

راه قدس ازکربلا نگذشت اما راه کربلا از سرپل ذهاب فقرزده می‌گذرد، یدالله بلدی

کژال دختر۹ ساله اهل سرپل ذهاب، درحالی‌که خواهر ۵ ساله اش روژان را در آغوش گرفته، باحسرت و چشمانی اشکبار به کاروان‌های زیادی می‌نگرد، که ضریح های ساخته شده از طلا ومحموله های حاوی مصالح ساختمانی، فرش های بزرگ، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، دارو ودیگر لوازم بهداشتی وآمبولانسهای متعدد را به شهرهای مذهبی عراق حمل میکنند. کژال درزلزله سال گذشته پدر ومادر جوانش را از دست داده، وباخواهرش تحت سرپرستی عمویش، دریک چادر زندگی میکنند، کژال وروژان ودیکر همشهریانشان دیرگاهیست که از فقر ومحرومیت وتبعیض رنج میبرند وپس از زلزله ، شرایط زیستی انان بمراتب فلاکت بار تر شده است.

در۴۰ سال گذشته، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ، مردم این منطقه انواع واقسام محرومیتها وتبعیضها را تحمل کرده اند، بدیهیست که بعضی مشکلات مردم محروم سرپل ذهاب درتمام عرصه ها بادیگر مناطق محروم مشترک است، اما دربعصی عرصه ها دارای مشکلات مضاعف هستند که میتوان، انرا با بلوچستان فقیر وعقب مانده مقایسه کرد
مشکلات ورنجهای مردم سرپل ذهاب را میتوان در نکا ت زیر برشمرد
یکم: مردم سرپل ذهاب پیروآیین یارسان یا اهل حق هستند، جمهوری اسلامی در آغاز افزون برسرکوب احزاب وسازمانهای سیاسی، مذاهب غیررسمی را نیزمورد سرکوب قرار داد، از اینرو آیین بهایی ویارسان مورد آزار وایذا قرار گرفتند، رژیم تلاش میکرد تا از برگزاری مراسم آیین یارسان جلوگیری کندوآنانرابه اجباربه شرکت در مساجد ومراسم محرم وادارد، اما بدیهیست هرکاه هویت وفرهنگ یک قوم یا آیین مورد سر کوب وتبعیض قرار گیرد ، برای حفظ هویت خود مقاومت میکنند، ازاینرو تلاش رژیم برای تحمیل باورهای خود به پیروان یارسان به شکست انجامید، ازمراسم اصلی یارسان که رژیم موسیقی ستیز آنرا برنمی تابد ، نواختن تنبور وخواندن اشعار مذهبی است :که آنرا کلام مینامند، هنگام برکزاری مراسم مذهبی در عبادتگاه که که جم خانه نام دارد ، زن ومرد وکودک وبزرگسال در کناریکدیگر تنبور مینوازند وسرودهای کلام یا اشعار عرفانی را میخوانند..

دوم: درجنگ ویرانگرحکومتهای جمهوری اسلامی وعراق، پس از استان خوزستان مردم سرپل ذهاب وشهرها وروستاهای اطراف ، بیشترین میزان کشته ها ، ویرانیها ، اسرا وجنگ زدگان راداشتند، شهرهای قصر شیرین ، کرند وسرپل ذهاب به ویرانه تبدیل شدند، وعده زیادی از مردم غیر نظامی وکشاورزان به اسارت ارتش عراق در آمدند وسالها در اردوگاه رمادیه ، انواع محرومیتها ، شکنجه ها وتحقیر ها را تحمل کردند داستان زندگی اسیران در اردوگاه رمادیه بخشی ازدردناکترین وتلخترین سرنوشتهای هموطنانمان در تاریخ معاصر است ، اکنون پس از گذشت ۳۰ سال از خاتمه جنگ ، هنوز بازسازیها بطور کامل انجام نشده است.

سوم: درشهر سرپل ذهاب که ۸۵ هزار جمعیت دارد، کارخانه یا کارگاههای بزرگ وفعالیتهای کار آفرین وجود ندارد، ازاینرو جوانان برای تامین هزینه های زندگی راهی شهرهای بزرگ میشوند و بکارهای شاق تن در میدهند ویا اگر امکان مالی داشته باشند به کشورهای اروپا یی یا کانادا پناهنده میشوند، رهبر مذهبی یارسان به فرماندار اعتراض کرده که بعلت بیکاری ، پسران جوان ما شهررا ترک کرده اند ودختران ما امکان ازدواج را ازدست داده اند.
چهارم: یکی از علتهای اینکه رژیم توجهی به رشد اقتصادی این منطقه ندارد کینه دیرینه ایست که از آغاز انقلاب ازمردم این منطقه دارد، در ماههای اولیه انقلاب، شهرهای سرپل ذهاب وکرند پایگاه نیروهای ، چپ بویژه سازمان فدایی بود وستاد سازمان در شهر کرند مستقر بود وبیشتر جوانان با شور وهیجان انقلابی ، هوادار سازمان فدایی بوند ومردم شهر وروستا برای حل مشکلات خود باین ستاد مراجعه میکردند، در انتخابات مجلس خبرگان که تمام سازمانها واحزاب سیاسی در آن شرکت داشتنذد کاندیدای سازمان فدایی در استان کرمانشاه ، رفیق سیروس ماوایی تمام آرای دوشهر کرند وسرپل را کسب کرد، این نتایج برای حاکمیت جمهوری اسلامی خوشایند نبود وبتدریج ، بر امنیتی کردن منطقه افزود.

پنجم: وقوع زلزله در سال گذشته نیز بر مشکلات مردم منطقه افزود ، باتمام کمکهای مردمی ،هنوز بخش زیادی از شهر سرپل ذهاب وروستاهای اطراف آن بازسازی نشده و همچنین بیشتر خانه ها ، مدارس ودرمانگاهها نیز باز سازی نشده اند ، وبیشتر مردم هنوز درچادرها زندگی میکنند،که در زمستانها از باران وسرما رنج میبرند ودر تابستانها در معرض خطر مارزدگی وعقرب زدگی قرار دارند.

درمراسم روز اربعین، رژیم برای تبلیغ قدرت نمایی و برای رقابت با مراسم حج ودولت عربستان سعودی وادعای توانایی بسیج کردن مردم، میلیاردها تومان را هزینه راه پیمایی اربعین کرده است، که با یکصدم این بودجه میتوان تمام مناطق زلزله زده را باز سازی کرد، اما رژیم مسولیتی دربرابر مردم این شهر که اقلیت مذهبی وقومی هستند احساس نمیکند. در طی ۸ سال ،جنگ، مهمترین شعاررژیم این بود که راه قدس از کربلا میگذرد اما این شعار با کشته شدن دهها هزار انسان که هیچگونه دخالتی در ایجاد جنگ نداشتند وویرانی یخشی از سرزمین مان وهزینه میلیاردها دلار تخقق نیافت ، اما اکنون مردم محروم سرپل ذهاب با چشمان حسرت زده خود مشاهده میکنند که چگونه راه کربلا از سرپل ذهاب فقر زده میگذرد. وثروت ملی بجای هزینه برای باز سازی وزدودن فقر هزینه ساختن ورونق کربلا میشود