Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

دوباره و صدبار آه…..ای آزادی، شکوه میرزادگی

دو روز است که  تظاهر کنندگان آمریکایی از مرحله خشم به مرحله ی آرامش و مهری برگرفته از منطق رسیده اند، و به نظر می رسد مثل همیشه، که این نوع واکنش ها به پیدا کردن راه حل هایی عدالت خواهانه منتهی می شود، آمریکا می رود تا دموکراسی اش را رنگ و رویی تازه ببخشد.

این نتیجه ی با شکوه و درخشان، از موهبت آزادی ست. چیزی که در دو قرن گذشته توانسته قدم به قدم آمریکا را به پیش ببرد. و در بزنگاه های حساس و مهم تاریخ اجازه ندهد که این کشور از دموکراسی دور شود. هیچ ربطی هم به فلان حزب و فلان سناتور و فلان رییس جمهور ندارد؛ وقتی آزادی در سرزمینی وجود داشته باشد، برگ برنده در نهایت در دست آزادی خواهان خواهد بود.

این شانس و موهبت فقط  از آن کشورهایی ست که دموکراسی و قانون در آن ها حرف اول را می زند.

وای به حال سرزمین دیکتاتورزده و مردمان رنج دیده ی ما که در قرن بیست و یکم همچنان در حسرت نفسی بلند آه می کشد و حاکمین انسان ستیز و آزادی کش اش همچنان روز و شب نفس کش می طلبند! 

شکوه میرزادگی

از یادداشت های آخر هفته

هفتم جون 2020