Tuesday, October 3, 2023
spot_imgspot_img

“دوام مى آوريم “، بهداد جاودان

در طول هفته هاى گذشته و در مقالات مختلف نوشتم كه كفگير به ته ديگ خورده و اين “بچه پررو” در حالى كه درد ميكشدو بدن رنجور خود را بزحمت تكان مى دهد عنقريب است كه جان بجان آفرين خود يعنى دولت فخيمه تسليم نمايد اما گويا اينان خيالِ تسليم شدن ندارند و مانند زالوئى كه به جسم كسى ميچسبد تا قطره آخر خونِ قربانى خود را نمكند آنرا رها نخواهند كرد .

در اخبار بود كه وزير امور خارجه جمهورى اسلامى در نطقهاى سراسر “حقيقت” خود فرموده اند كه تحريمهاى جديد ديگر بر روى ملت ايران كارساز نيست چرا كه آنان در طول جنگ هشت ساله و بعد هم تحريمهاى چهل ساله از زمان گروگانگيرى ، ضد ضربه شده اند و اين فشارهاى جديد بر روى امّت ما اثرى نخواهد داشت و ما “دوام مى آوريم”.

آقاى رئيس جمهور منتخب ملت خوش خيال و فارغ التحصيل يك شبه كالج گلاسكو در رشته دروغگوئى و شارلاتانيسم نيز در كنفرانس سران اسلامى فرمودند كه جمهورى اسلامى در آنچنان موضع اقتدارى قرار دارد كه ميتواند صلح و امنيت منطقه خليج فارس و حتى خاورميانه را تامين نمايد و به عربستان سعودى پيشنهاد دادند كه بجاى پرداخت ٤٥٠ ميلياردحقِ حساب به امريكا و غرولند شنيدن از آنان بهتر است كه به ملايان پناه بياورند كه مجانا همان كار را برايشان انجام خواهند داد و ضمنا بخاطر كشتن خاشقچى به آنان گير نمى دهندو همچنين امنيتشان تضمين خواهد شد (بگذريم كه سه هفته است تمام شبكه هاى راديو تلويزيونى و مطبوعات ملايان نمازشان با قربت ال الخاشقچى آغاز مى شود).

انسان واقعا از اينهمه پرروئى و وقاحت حيران باقى مى ماند . چگونه يك شخص در مقام رئيس جمهور يك مملكت ميتواند تا اين اندازه وقيح باشد و روز روشن دروغ بگويد . در دورانى كه ٢٠ روز است كارگران نيشكر هفت تپه به اتفاق زن وفرزند گرسنه خود در اعتصاب بسر مى برند و فقط تقاضاى حقوق معوقه ٤ ماه گذشته خود را دارند و كاميون داران و تاكسيرانان و كارگران فولاد اهواز و ساير كارخانجات شهر هاى ديگر و معلمان در فقر مطلق زست و پا مى زنند و حقوق آنان اگر بموقع دريافت كنند حتى كفاف اجاره خانه را نمى دهد و در حالى كه درست در همين سه ماه گذشته قيمت اجناس فاسد و بنجل بين ٣٠٪؜ تا ٥٠٪؜ گرانتر شده است و قيمت دلار و سكه ،برخلاف قولهاى دروغ مسئولين در ١٤٠٠٠ تومان و ٤،٠٠٠،٠٠٠ تومان ثابت مانده است واقعا ادم نميداند با شنيدن اين لاطائلات بحال ملّت ايران گريه بكند يا بريش اين ملايان بخندد .

آنچه كه در آن هيچ شكى نيست و جمله كارشناسان اقتصادى و سياسى در آن متفق القول اند آنست كه جمهورى اسلامى به انتهاى خط رسيده و سقوط آن در آينده نزديك قريب الوقوع مى باشد . سقوط قيمت نفت در چند روز گذشته تا مرز بشكه اى ٥٠ دلار فشار بسيار بيشترى را بر اقتصاد ورشكسته حكومت ملايان وارد خواهد كرد و سقوط آنان را تسريع مى بخشد چرا كه همان چندرغازى كه از فروش نفت و فقط بصورت كالا و مواد غذائى و دارو دريافت ميكردنداكنون با سقوط قيمت نفت تقريبا ٣٠٪؜ كاهش يافته است. بانك جهانى نيز بخاطر بدهيهاى معوقه و ورشكستگىِ دولت و بانكهاى ايران،ديگر وامى به جمهورى ملايان نخواهد داد و همانطور كه در ١٤٠٠ سال گذشته ثابت كرده اند آخوند روضه مجانى نمى خواند و بى مايه فطير است ، بهمين دليل حال كه خون ملت ايران بپايان رسيده امكان دارد كه اين زالوها براى نجات خود اين جسد بيجان را رها نموده و بزودى به عراق و يا سوريه پناهنده شوند هرچند كه در ٤٠ سال گذشته تقريبا تمام دنيا را مورد الطاف خود قرار داده اند و ديگر جائى در كره زمين ندارند .