Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

در خواست آقای تاج زاده ازرهبر برای «پر شور کردن انتخابات»، ابوالفضل محققی

سکوت معنی دار خامنه ای در قبال کارزار مبارزه با فساد که به دانه درشت های نظام رسیده و زیر پای بسیاری را که در جایگاه قدرت بودند خالی می کند چگونه می شود تفسر کرد ؟
آنچه که مسلم است این کار زار دقیقا زیر نظر خامنه ای صورت می گیرد و افرادی مانند زاکانی ها عروسک های خیمه شب بازی جدیدی هستند که رشته آن ها بدست جریانی است که قرار است به عنوان پاکدستان ومبارزان با فساد و نجات بخشان امید آفرین وارد صحنه شوند .
نیرو ئی جوان و خوابیده در آب نمک با شعار های انقلابی و ضد فساد ساخته بیت رهبری وسپاه که می تواند این بار در راس آن دولت در سایه ، خامنه ای دوباره انقلابی شده و مجتبی خامنه ای باشد
امری که به قطعیت نمی توان فرد را تعین کرد اما به قطعیت می توان گفت این کارزار راه افتاده نه از حب مردم بل از حب حفظ نظام و رهبری است !
بازی تازه و پیچیده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی !
آنچه که مسلم است دستگاه رهبری نظام به دقت تمام فعل انفعالات جامعه را دنبال می کند و روزانه بالا و پائین رفتن دمای جامعه، نظر و واکنش افکار عمومی را رصد می کند وازبرخورد مردم نسبت به مسائل اجتماعی آمار می گیرد و آنالیز می نماید .
کما این که استناد اپوزیسون هم در تحلیل حکومت با استناد به همین آمار هاست .
خوش خیالی محض خواهد بود که فکر کنیم در شرایطی که گرانی بیداد می کند و فشار های جهانی دارد رمق از تن مردم می کشد و روز به روز عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ تر می گردد واعتراضات مردمی در اشکال مختلف وسعت میگیرد! اطاق فکری در پشت صحنه بر این روند ها نظارت نداشته باشد و چاره جوئی نکند
وقتی وزارت کشور از میزان دل سردی مردم وعدم اعتماد آن ها به حکومت آمار میدهد و از آتش زیر خاکستر می گوید !
وقتی میزان مشارکت مردم در شورا های هم یاری در تهران دقیقا به ده یک از میزان واجدان رای دهنده می رسد!
زنگ های خطر عدم شرکت وسیع مردم در رای گیری ها و نرفتن به پای صندوق های رای که پاشنه آشیل و نوعی مشروعیت بخشیدن مردمی به نظام وبیعت مجدد با رهبری تلقی میشود به صدا در می آید.
آن هم دقیقا در روزهای بحرانی که جمهوری اسلامی شدیدا به این نمایش قدرت نیاز دارد .
بازی جدیدی کلید می خورد که هدف آن به قول تحلیل گران نظام باز گرداندن اعتماد فرو ریخته مردم است و دادن سیمای پاکی از ساده زیستی و انقلابیگری به رهبر !اعتمادی که می توان گفت به نازل ترین حد خود سقوط کرده است.
سیاست گرم کردن بازی انتخابات در داخل از طریق علنی کردن فساد و قربانی کردن مهره هائی که تاریخ مصرفشان سر رسیده ودر پروژه جدید جائی ندارندو بیشتر تحریک کننده خشم مردم می باشند! همراه با نشان دادن در باغ سبز به اصلاح طلیان استمرار طلب که به قول محمد رضا خاتمی در مصاحبه با “بهار” ” سوپاپ اطمینان ” رژیم محسوب می شوند.پیش برده می شود.
در سیاست خارجی نیز با رای زنی ودادن امتیارت از روسیه گرفته تا اروپای مرکزی ودر فرایند کشور های عربی حتی امریکا کلیک می خورد.
اصلاح طلبان که برای گرفتن نقش در قدرت حاضر به هر گونه ساخت وپاخت بوده و به قول آقای عبدی ترسی از نامیده شدن به هر عنوان”به خوان محلل لباس صورتی ” ندارند و کوچکترین اعتراضی نسبت به سرکوب مخالفان نطام از خود نشان نمی دهند باید! بخش نرم افزاری، دموکراتیک و اصلاح پذیری نظام و گفتمان با حکومت را به نمایش بگذارند. تا بخش سخت افزاری خشن و سرکوبگر نظام با استفاده از این جنجال مبارزه با فسادوکشاندن اصلاح طلبان به بازی گفتمان اصلاحات! با خشن ترین شکل به سرکوب مخالفان و اپوزیسون مخالف ولایت فقیه بپردازد!
بازی تلخ ، تهوع آور و پیچیده ای آغاز گردیده است . اصلاح طلبان می خواهند هر طور شده از این فرصت ، این سیاست و این بازی ودانه های ریخته شده توسط حکومت بهره بگیرندو به عنوان ناجی وارد صحنه شوند! “در تبلیغات ناجی مردم اما در اصل حامی بیضه حکومت اسلامی.”
امری که حکومت برای مصرف زمانی خود به آن نیاز دارد.
آخرین نوشته واطلاعیه مصطفی تاج زاده به تاریخ بیست و نهم مرداد ماه بند هشتم نشانه روشنی ا ز این بازی است ” رهبری به درستی بر ضرورت پر شور بر گزار کردن انتخابات آتی تاکید کرد .تحقق این امر مستلزم فراهم شدن شرایطی است که ایجاد آآنها در درجه نخست به تصمیم شخص ایشان وابسته است.”او با چشم بستن بر استبداد چهل ساله وعمل کرد ویرانگرجمهوری اسلامی و رهبر در تمامی ز مینه ها، قدرت گیری سپاهیان در حکومت وسرکوب آزادی خواهان عملا باچنین در خواستی از خامنه ای بر این توهم دامن می زند که گویا هنوزدر خامنه ای توان اصلاح و تن دادن به تغیر و دست کشیدن از این قدرت بلا منازع وجود دارد !باید که اورا یاری نمود !
از همین منظرشرکت اصلاح طلبان در انتخابات را با اما واگر ها ونهایت توافق با کاندیدائی چهره های جدید “کاردان و منتقد “اعلام می کند.
چهره های جدید !!
چهره هائی که معلوم نیست در کدام توافق در صحنه ظاهر خواهند شد ؟
چرا که از چهره های قدیمی و شناخته شده یک دسته کاملا در ولایت ذوب و در فساد غرق شدند!دزدان با چراغ که حتی اسامیشان هم فراموش گردیده است .
دسته ای دیگر که کمتر آلوده شدند اما همیشه بخشی از قدرت بودند وظیفه تدارکاتچی گری را بر عهده گرفتند و چهره استبداد را بزک کرده و توجیه نمودند.با هر گونه بند بازی که ممکن بود درون رژیم ماندند و از گوشت نذری بهره گرفتند.
نهایت به دار و دسته امید دل بستند تا از این طریق در قدرت حضور داشه باشند فراکسیونی که کاسه داغ تر ازآش شده در مجلس رخت پاسداری پوشیده و رژه رفتند وفراکسیونی که گاه بد تراز اصول گرایان عمل کردند و ژن بر تر خود را بر رخ مردم کشیدند.
ونهایتاآخرین بقایای اصلاح طلبانی که که از موضع انقلابی ورادیکال نقش سازنده و ناجی برای خود تصور می کنند مانند تاج زاده و زید آبادی حال به چانه زنندگان برای گرفتن بخشی از قدرت بد ل گردیده وخاک در چشم مردم می پاشند.
به نظر می رسد کسی نمانده!
پس باید پرسید کیستند آن قهرمانا ن کاردان و دور از فسادی که قرار است ظهور کنند ؟
کسانی که باز به قول تاج زاده ” در صورت موافقت رهبر می توانند وارد رقابت های انتخاباتی شوند وسهم خود در شور ومعنا بخشیدن به انتخابات وقرار دادن کشور در موقعیت بر تر در عرصه بین المللی برای لغو تحریم ها ومذاکره برابر با امریکا بازی کنند ؟”
پازل ها کنار هم چیده می شوند.پرده ها آرام آرام بالا می روند ،بازی گران سیاس برای حفظ حکومت اسلامی و پرشور کردن انتخابات دست به دست هم می دهند ووارد صحنه می شوند!
آیا وقت آن نرسیده که اپوزیسیون خارج از کشور جدا از کسان وجریان هائی که همسو با تاجز اده ها فکر می کنند. در این شرایط حساس و سرنوشت ساز دست به دست هم بدهند و به حمایت از کسانی که در داخل کشور جان برسر دست گرفته وخواهان برکناری رهبر و بر پائی جامعه ای آزاد و سکولار براساس انتخابات واقعا آزاد می باشند برخیزند ؟
و قت آن نرسیده که با همبستگی واتحادعمل نقش خود را در دفاع آز ازادی وآزادگی ایفا کنیم ؟
تا چه هنگام این پراکندگی و منت های فردی و گروهی مانع از حد اقل اتحاد وهمستگی ما برای امر واحد مبارزه با استبداد حاکم و برکناری ولی فقیه خواهد شد ؟ “
” پرده ها را بکشیم و به تفکر بنشینیم ” نمایش نامه هنری چهارم شکسپیر .