Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

خليج پارس ، جنگ و جرثومه اى بنام جمهورى اسلامى، بهداد جاودان

چهل سال از عمر ننگين حكومت جمهورى اسلامى مى گذرد . در اين چهل سال جهان شاهد حوادث بيشمار و آمدن و رفتن ديكتاتورهاى رنگارنگ و سقوط بسيارى از مستبدان و حاكمان خودخواه بوده است . چند جنگ مهم در نقاط مختلف مخصوصا در منطقه خاورميانه اتفاق افتاده كه تاثير مسقيم بر سرنوشت ايران گذارده و سياستها و تصميمات ملايان در قبال اين حوادِث مسير سرنوشت ملت ايران را تغيير داده است .

جمهورى اسلامى در روزهاى اول پيدايش خود با آنكه با كمك مالى و همكارى سيتماتيك و برنامه ريزى كامل دولت امريكا روى كار آمده بود اما براى حفظ ظاهر شعار دروغين “مرگ بر امريكا” را سرلوحه سياست خارجى خويش قرار داد و بزودى با نفوذ شوروى سابق در تمام اركان مملكت، امر بر آخوندها مشتبه شد كه واقعا دارند با امريكا مبارزه مى كنند و پرداختن به اين شعار نابخردانه را تا سطح كودكان كودكستانى بكار گرفتند . نتيجه آن شد كه بعد از چند سال، دوستان و دشمنان ايران با بهره بردارى از اين سياست بسيار احمقانه و دست آويز قرار دادن اعمال و مواضع نابخردانهِ جمهورى اسلامى توانستند در چهل سال گذشته با معاملات استعمارى و همچنين بازار سياه بيشترين سود را نصيب كشورهاى خود نمايند .

جامعه جهانى در مصاف با حكومت ملايان به دو گروه تقسيم شدند . يك گروه كه شامل اكثر كشورهاى اروپائى و دمكراتيك مى شد به اضافه اسرائيل و چند كشور ديگر ظاهرا راه مقابله و “دشمنى” با جمهورى اسلامى را برگزيدند اما در چهل سال گذشته بيشترين سود را از معاملات زير ميزى و همچنين صدور كالاهاى “ممنوعه” بدست آورده و هركدام جداگانه با زير پا نهادن قوانين كشورهاى متبوعه خود ميلياردها دلار بجيب زدند . از آن جمله ماجراى فروش اسلحه و مهمات توسط امريكا و اسرائيل در جنگ هشت ساله و بعد از آن فروش تسليحات بنجل و تاسيسات اتمى دست دوم و سوم با ده برابر قيمت به ملايان بود . دسته دوم كشورهائى بودند كه مانند چين و شوروى و اقمار آنان يعنى سوريه و ليبى و كره شمالى و كوبا و ونزوئلا و بوليوى و چند كشور بدبخت افريقائى راه “دوستى” با جمهورى اسلامى را برگزيدند و در ظاهر براى همراهى با سياستهاى ضد امريكائى ملايان اما در باطن براى تاراج اموال بادآورده و بى صاحب بازار ايران ، دست آخوندها را فشردند و مانند گرگهاى گرسنه بجان آن افتادند . نمونه بارز آن نيروگاه اتمى بوشهر مى باشد كه امروز بعد از ٤٠ سال و صرف ميلياردها دلار پروژهِ نيمه تمام آن كه در اول انقلاب به كارشناسان روسيه تحويل داده شده بود هنوز تمام نشده است .

لشكركشى جديد امريكا به خليج پارس هم نه براى نجات ملت ايران است و نه براى نابودى آخوندها ، بلكه دعوا بر سر لحاف ملا هست و گرفتن امتياز بيشتر ، وگرنه امريكا با استفاده از لولوى جمهورى اسلامى هر ساله ميلياردها دار اسلحه به كشورهاى منطقه مخصوصا حاشيه خليج پارس مى فروشد و هرگز اين منبع درآمد خود را نابود نخواهد كرد . نمونه آن معامله دويست ميليارد دلارى اسلحه در سال گذشته با عربستان سعودى و همچنين ايجاد پايگاه نظامى در تمام كشورهاى اطراف ايران و نفوذ هر چه بيشتر در منطقه و كسب صدها ميليارد دلار درآمد است . نگاهى دقيقتر به كشورهاى اطراف ايران و منافع سوق الجيشى امريكا بخوبى نشان ميدهد كه وجود دهها پايگاه نظامى در عربستان و قطر و عراق و پاكستان و افغانستان و امارات و تركيه و جمهورى آذربايجان و گرجستان و حتى سوريه براى هواخورى و گذراندن پيك نيك نيست بلكه اينها چنگالهاى عقاب امريكا هست كه در تمام وجود اين طعمه فرورفته و به اين راحتى آنرا رها نخواهد كرد . در چند روز گذشته نيز بزرگترين ناوگان نيروى دريائى امريكا بهمراه ناو هواپيما بر لينكلن و بمب افكنهاى بى ٥٢ وارد خليج پارس شدند . خواب آشفته ملايان دارد تعبير مى شود .

بهداد جاودان ٢١ ارديبهشت