Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

خلوت چاه جمکران یا خلوت در اطاق ایزوله، ابوالفضل محققی

چرا خامنه ای که قرار بود به جمکران برود وبه سیاق قبل با امام زمان خلوت کرده و نسخه علاج کرونا را از امام زمان بگیرد، ترجیح داد، ماسک بر صورت و دستکش بر دست در اطاقی ایزوله بنشیند و عطای دیدن امام زمان و گرفتن نسخه از او را به لقایش ببخشدواز همان اطاق ایزوله شده فرمان “رزمایش بیولوژیکی” صادر نماید؟
هیچکس بهتر از او نمی داند که از ته چاه جمکران ، بارگاه علم الهدا ، خاک کربلا و طب صادق، نسخه ای برای کرونا نمی توان پیچید. برعکس این کرونا بود که نسخه برای این مقابر وباور های حاصل جهل تاریخی پیچد و نا کار آمدی حکومت مبتنی بر فریب را در مقابل واقعیت ملموس و غیر قابل انکارعینیت اجتماعی قرار داد .
از طنز تلخ جمکران، امامان و امام زاده ها که بگذریم .چگونگی بر خورد بی مسولانه حکومت ودولت جمهوری اسلامی در ارتباط با اپیدمی کرونا ،تاخیر مبتنی بر مصالح نظام که همیشه با دروغ آمیخته است! کشور را در وضعیتی سخت بحرانی قرار داده است.

درست است که راه گریزی از این اپیدیمی جهانی نبود. اما بر خورد درست ومسئولانه در شروع کار می توانست از ابعاد فاجعه آمیز آن بکاهد! وسپردن کار به دست متخصان وکسانی که توانائی بهتری داشتند می توانست هزینه آن را کمتر سازد.

اما مانند تمام کار های این حکومت جلسه ای که باید برای چنین امر مهمی تصمیم بگیرد، طبق معمول با دخالت چند آخوند ، خدام حرم ، طائب مسئول امنیتی سپاه به جلسه امنیتی و حفظ بیضه اسلام و قداست حرمین شفا بخش بدل گردیدوخطر گروناای که در همان زمان درحرم شریف و شهر مقدس جولان می داد از مردم مخفی نگاه داده شد.

زمان کافی به حکومت داد تا مراسم بیست دوم بهمن و انتخابات نمایشی خود را انجام دهدوبه کرونا هم فرصت داد ،تا شهری را آلوده کند و زوار بیخبر از همه جا را در بازگشت به شهر های خود همراهی نماید .

سرنوشت این ملت را چهل سال است که ابن الوقت هائی چنین خشک مغز رقم می زنند .

چهل سال است که نا کار آمدی خود را با تئوری دشمن و کار شکنی دشمن توجیه می کنند و بر اساس آن سپر دفاعی می کشند و لشکرهای گوناگون از حزب الله گرفته تا مدافعان حرم و … به هزینه مردمی که دیگر رمقی بر آن ها نمانده راه اندازی می کنند و در جنگهای نیابتی شرکت می نمایند و بر دشمن هراسی دامن می زنند.
بعد از نزدیک یک ماه اندی از آمدن کرونا که حاصل آن به شیوه جمهوری اسلامی در صد بالای کشته شده گان نسبت به کشور های دیگر بود.ما شاهدنمایشی از بی برنامگی ، عدم مدیریت ، کشمکش بین دولت و مراکز اصلی قدرت، رواج احتکار ، صعود نجومی قیمت ها،فلج و زمین گیر شدن بیشتر اقتصادو استیصال دولت و حکومت در مقابله با این فا جعه هستیم! همراه با فرو ریختن آخرین باور های مردم نسبت به حکومت.

از سوئی دیگر شاهد نماشی ،از بی نظمی اجتماعی ، بی خیالی ، بی مسئولیتی بخش زیادی از مردم نسبت بهم ، نسبت به فاجعه پیش رو ،عدم همکاری با مسولان دولتی ،سرگردانی و ناامیدی، مردمی هستیم که حاصل عمل کرد و آموزش چهل ساله این حکومت اند .
وضعیتی تلخ ! تلخ !

در چنین شرایطی خامنه ای حکم بر ایجاد “قرار گاه بهداشتی” توسط فرماندهی کل نیرو ها مسلح می دهد.کاری که در دیگر کشور ها نیز برای قرنطینه صورت گرفته و مردم را یاری داده است .اما دید مالیخولیائی خامنه ای قبل از آنکه ایجاد یک سیستم منضبط برای یاری رساندن به مردم باشد و تلاشی جهت جستجوی یافتن علل واقعی این در هم ریختگی ،فرمانی است در دامن زدن به تئوری توطئه و مخفی کردن تمام اشتباهات و کمبود های عملی در مبارزه با کرونا زیر اتهام توطئه بیولوژیکی و جا انداختن آن در اذهان عمومی که این وصعیت نه ناشی از عدم کفایت ما بلکه ناشی از یک جنگ تمام عیاری است که امریکا آن را راه انداخته است !

نگاهی که می تواند در فرا روئی خود به امری کاملا امنیتی بدل شود و لزوم حضور سپاه پاسداران را در پی داشته باشد
از همین دیدگاه است که بر پائی این قرار گاه ها را “رزمایشی با دشمن می بیند که می تواند بر اقتدارو توان ملی بیافزاید .”

اقتداری که کاسه گدائی بر داشته و برای گرفتن پنج میلیارد وام دست به دامن بانک جهانی میشود! اقتداری که قادر نیست حد اقلی از ماسک و دستکش برای پرسنل بیمارستانی تهیه کند.

اقتداری که از امضای سند اف آی تی اف که از پول شوئی جلو گیری می کند سر باز می زند ووقتی قافیه تنگ می شود به در یوزگی می افتد ننه من غریبم در می آورد وشرمندگی ملی را بیشتر می کند.
اقتدار ابلهانه ای که از پذیرش کمک امریکا در رابطه با کرونا سر با می زند، شعار ضد اسرائیلی می دهد اما وقتی شایعه کشف واکسن کرونا توسط اسرائیل را می شنود مرجع تقلیدش مکارم شیرازی معامله برای گرفتن آن را بلا مانع اعلام می کند .

حکومتی بی شرم! بی یقه ! اگر چین ، کره واروپا از طریق نظامیان خود قرنطینه ایجاد می کنند و مردم را ملزم به نشستن در خانه های خود می نمایند در مقابل ا زطریق همان ارتش غذا و مواد لازم را خانه به خانه برای مردم توزیع می کنند. شک دارم با چنین اوضاع بلبشور اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و فرهنگی . اقتدار ملی با صندوق خالی حتی قادر شود به موقع غذای سربازان خود در خیابان ها تامین کند. چه رسد به تامین ما بحتاج مردم نگران ، دست روی دست نهاده ومنتظر کمک های دولتی !

هر میزان تلاش می کنم مطلب را تمام کنم .یاد آوری آنچه که این حکومت جهل وجنایت با مردم کرد مانع از اتمام نوشته می گردد . چاره ای نمی گذارد جز این که بگویم “شرح این هحران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر .”