Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

خبرهای متضاد از کشف های تازه در تخت جمشید، شهرام صداقت

شهرام صداقت ـ تهران

بنیاد میراث پاسارگاد

در روزهای اخیر خبرگزاری های مختلف خبرهایی را در ارتباط با کشف چند اسکلت انسان و حیوان گزارش کرده اند. از آنجا که سال هاست خبرنگاران در ایران آزادی حضور در مناطقی را ندارند که در آن پژوهش ها و حفاری های آثار تاریخی انجام می شود و مجبورند فقط از گزارش هایی استفاده کنند که از طریق مسئولین میراث فرهنگی به آن ها داده می شود کمتر خبری در ارتباط با میراث فرهنگی به واقعیت نزدیک است.

درمورد کشف اسکلت ها در تخت جمشید نیز ما می بینیم که مسئولین هر روز به شکلی از ماجرای این کشف خبر می دهند. یک روز از کشف 13 اسکلت انسان و 2 اسکلت حیوان می گویند، و روزی دیگر از 10 اسکلت. همین طورروز اول گفتند که آثار کشف شده در کاوش هایی که مربوط به دوره هخامنشی بوده به دست آمده، و دو روز بعد نوشتند اسکلت ها در جریان فصل چهارم لایروبی آبراهه های دروازه نیمه تمام به سمت حیاط صدستون کشف شده است. بالاخره در یکی از خبرها هم آمده بود که ممکن است این اسکلت ها قتل هایی بوده که در محل انجام شده!

این تفاوت گفته ها، و عدم حضور خبرنگاران در مناطق کشف شده، نشان می دهد که مثل همیشه وزارت میراث فرهنگی می خواهد چیزهایی را از مردمان پنهان کند.

در عین حال مدت هاست شاهدانی عینی در روستاهای اطراف تخت جمشید می گویند: حفارانی در جای جای منطقه تخت جمشید زیر پوشش چادرهایی به حفاری هایی مشغولند و اتومبیل های مخصوص و وانت بارها مرتب در حال رفت و آمد به آن مناطق اند. و البته این رفت و آمدها هیچ ربطی به عملیاتی که مدتهاست کارگران برای لایروبی کانال های تخت جمشید انجام می دهند ندارد

www.savepasargadcom