Monday, September 25, 2023
spot_imgspot_img

خانم فائزه هاشمی، بس کنید! پدر شما فاجعه‌ای برای وطن بود، محمود دلخواسته

در چند هفته اخیر شاهد حضور گسترده خانم فائزه هاشمی در رسانه‌های خارج از کشور هستیم و موج زده شدن بعضی از هموطنان.

به همین جهت قدری به مصاحبه‌های ایشان گوش دادم و دیدم که با زرنگی کامل سعی دارند همان کاری را با پدرشان و کارنامه اشان انجام دهند که آقای رضا پهلوی (البته با هوش و زرنگی بسیار کمتر.) با پدرش و آن اینکه همانگونه که آقا رضا از دوران پدرش دوران طلایی رسم می‌کند ایشان اینکار را در باره پدر خود انجام می‌دهند. این روش هیچ نیست جز فریب دادن مردم آنهم با زبانی چرب و نرم و الحق که ایشان از چنین زبانی بر خوردار هستند و چه خوب بود اگر این استعداد به کاری خوب گرفته می‌شد.

البته هیچ فرزندی مسئول جنایتها، خیانتها و فسادهای پدر و مادر نیست، ولی وقتی فرزند سعی در پنهان کردن و نفی کردن و پوشش دادن به آنها می‌پردازد، مسئولیت اخلاقی در آن جنایتها، خیانتها و فسادها پیدا می‌کند.

جمال صفری، محققی که جلد ۱۸ کتاب ایشان در مورد مصدق ماه قبل انتشار یافت، کاری مهم انجام داد و آن انتشار کوشش بعضی از فرزندان شکنجه گرانی که در دوران دیکتاتوری در آرژانتین، جنایتهای پدران خود را فاش کرده و در اختیار مردم گذاشته بودند و اینگونه به وظیفه اخلاقی خود عمل کرده بودند است. یعنی درست عکس کاری که خانم فائزه رفسنجانی به آن مشغول است.

خانم فائزه هاشمی! واقعیت پدر شما چیست؟ واقعیت ایشان بما می‌گوید که:

پدر شما یک جنایتکار، یک خائن به وطن و افسد الفاسدین بود:

– ایشان نقشی اساسی در جلوگیری از پایان جنگ در خرداد ۱۳۶۰ بازی کرد و موافقت آقای خمینی با پایان جنگ را به مخالفت تبدیل.
– ایشان نقشی اساسی در باز سازی استبداد در بعد از انقلاب بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در کودتای خرداد ۶۰ بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در اعدامهای فله‌ای بعد از کودتا که در بعضی از شبها ۵۰۰-۶۰۰ نفر را اعدام می‌کردند بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در ایجاد مافیاهای مالی بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در حقنه کردن یک روضه خوان به عنوان ولی فقیه با جعل نامه و نقل قول از آقای خمینی بازی کرد و آخر کار هم قربانی بی خردی خود شد و بدست رفیق پنجاه ساله به قتل رسید.
– ایشان نقشی اساسی در ترورهای گسترده مخالفان در داخل کشور و اروپا بازی کرد و اروپا را به شکارگاه خود تبدیل و اگر نبود دادگاه میکونوس و نقش بنیادی بنی صدر، این کشتارها ادامه یافته بود.
– ایشان و آقای خامنه‌ای بودند که از طریق فرستاده خود، به سرهنگ نورث پیام داده بودند که برای اینکه آنها در قدرت دست بالا را حفظ کنند ایران باید در جنگ شکست بخورد و شکست ایران در جنگ با عراق را مهندسی کردند.
– ایشان و آقای خامنه‌ای بودند، که بنا بر خاطرات مک فارلین، از طریق دیوید کیمچی، افسر ارشد موساد، به دولت ریگان پیام داده بودند که در مقابل حمایت آمریکا از آنها حاضر هستند که خمینی را زهر کش کنند و این آمریکا بود که نپذیرفته بود.
– ایشان بودند که…
خلاصه اینکه:
خانم فائزه هاشمی! شما با یک اقیانوس آب کوثر نمی‌توانید خیانتها، جنایتها و فسادهای پدرتان را پاک کنید. شما مسئول اعمال پدرتان نیستید، ولی زمانی که نه تنها سعی در سانسور کردن آن که سعی در قهرمان ساختن از پدرتان می‌کنید، مسئولیت اخلاقی در کارهای ایشان پیدا می‌کنید.
بیایید و شجاعت و صداقت و فراست آن دختران شکنجه گران آرژانتینی را پیدا کنید و آنچه را که از پشت پرده در باره این فسادها و جنایتها و خیانتها که انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کرد به عنوان انجام حداقل وظیفه، بیان کنید.