Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

حکومت اسلامی سرنگون نشد، ولی ذره ای آبرو و اعتبار برایش نماند!؛ ف. م. سخن

مهم نیست که یک حکومت خبیث از پا بیفتد و از روی زمین محو شود. این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد. دو نسل که بگذرد از چنین حکومتی هیچ باقی نخواهد ماند و آن قدر تغییر شکل خواهد داد که بنیانگذاران اش اگر او را ببینند محال است بتوانند تصور کنند که این حکومتی ست که خودْ پایه اش را گذاشته اند.

مگر نمی بینیم که چه بر سر خمینی و خاندان اش آمده است…
مگر نمی بینیم که چه بر سر نخست وزیر محبوب هشت ساله اش آمده است…
مگر نمی بینیم که چه بر سر اصلاح طلبانی که عمله های ساخت این بنای نفرت انگیز و شبیه به زندان بوده اند آمده است…

فقط «اسم»ِ این حکومت خبیث است که باقی مانده و رهبری از نسل خبیثان اولیه، ولی چیزی که حکام و حتی خودِ ما متوجه اش نیستیم این است که از آبرو و اعتبار برای این حکومت و حکام سابق و لاحق اش چیزی باقی نمانده است. آبرو و اعتبار هم که نباشد، از عزت و احترام خبری نخواهد بود که نیست.

و این به همت مردم ما ست. مردم رنجدیده و صبور ما. مردمی که با حرف و سخن، و نه با سر نیزه و شمشیر، به جانِ این حکومت خبیث افتاده اند و چیزی از معنویت برای او باقی نگذاشته اند. معنویتی که همه چیزِ یک حکومت است و نه رهبران و نه دم و دستگاه و نهادهای آن.

 

این آبرو و اعتبار هرگز بر نخواهد گشت؛ هرگز!

و آبرو و اعتبار یک حکومت، همه چیز آن است و فقدان و آبرو و اعتبار، فقدان موجودیت او.

خوشحال باشیم که در همین عرصه ی رسانه ای و اینترنت و شبکه های مجازی، توانسته ایم دست در دست هم، حکومت خبیث اسلامی را از درجه ی اعتبار ساقط کنیم؛ ساقط کنیم آن هم با نشان دادن حقایق و نه دروغ بافی هایی که در زمان پادشاه فقید برای بر انداختن اش توسط مخالفین به کار برده می شد.

ما نیازی به دروغ نداشته ایم. ما توانسته ایم تنها با «حقیقت» به جنگ نکبت بزرگی به نام حکومت اسلامی برویم و موفق بوده ایم؛ بسیار موفق بوده ایم.

دم و دستگاه عریض و طویل اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی، به دست و پا افتاده، تا آبرو و اعتبار مخالفان حکومت را که ما باشیم، با دروغ و دروغ بستن به ما، و دروغ گذاشتن در دهانِ ما از بین ببرد.

خبر رسان های رسمی حکومت علیه ما دروغ می گویند و دروغ می نویسند.
به غیر از این سعی می کنند افرادی را جزو اپوزیسیون نشان دهند که از خودشان اند، و این ها دروغ های بزرگ در باره ی حکومت می سازند تا بعد از مشخص شدن دروغ بودن خبرها، آبرو و اعتبار مخالفان حکومت را ببرند.

ولی ما اینجا هستیم و به همه ی این موارد هشدار می دهیم. به دوستان مان، به مخالفان حکومت اسلامی از هر دسته و گروه و طرز فکری که هستند هشدار می دهیم تا به دام عمال حکومت که زیر نقابِ اپوزیسیون وارد عرصه ی خبر و نظر شده اند نیفتند و مراقب ترفندهای اطلاعاتی ها باشند.