Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

جنگ نرم دشمن از طریق پوشک و نوار بهداشتی! ابوالفضل محققی

نظریه جدید حجت الاسلام ذوالنور رئیسن کمسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس

نخستین تظاهراتی که بیاد دارم وسخت ترسیدم به شصت سال قبل بر می‌گردد. نوشتم وتعجب کردم زمان چه با سرعت گذشت.

آیا به راستی شصت سال از اقتتاح گرمابه شهرداری نخستین گرمابه با دوش‌های خصوصی در شهر ما زنجان می‌گذرد؟

بسته شدن بازار، ریختن طلاب وملاهای شهر به خیابان‌ها ونهایت تجمع مقابل گرمابه نو بنیاد شهرداری و سنگ باران پنجره‌های کوچک نمره‌های خصوصی که از بالای به خیابان گشوده می‌شدند.

ملا‌ها فریاد می‌کشیدند”وا مصیبتا دین رفت! ایمان رفت! می‌خواهند مردها وزن‌های ما را نجس کنند. نطفه کودکان ما را با نجساست ببندند. پنجره‌ها را بطرف خیابان گذاشته‌اند که فحشا را ترویج کنند. می‌خواهند فردی، طلبه‌ای وقتی از زیر این پنجره‌ها رد می‌شود با شنیدن صدای دوش وتجسم زنی که زیر آن دوش می‌گیرد. حالی به حالی گردد. “این کلمات را هنوز زنجانی‌های آن دوره بیاد دارند.

هرگز در تصور کسی نمی‌گنجید که روزی این حالی به حالی شده گان از صدای دوش حمام زمام کشور به دست گیرند و آن کنند که بعد شصت وپنج سال که جهان سریع ترین تغیر در راستای فن آوری ودست آوردهای علمی راطی می‌کند. ما هنوز در گیرتوطئه دشمن در ساختن حمام دوش دار وپوشک نازا کننده کودکان وزنان باشیم.

نماینده آخوند مجلس “ذوالنور” که نا سلامتی رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجیست “کار آمد جنگ نرم ” نیز هست میگوید “امروزیکی از بستر‌های آسیب به جهت عرصه بیوتروریسم است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، گاهی دشمنان پنبه‌های که با آن پوشک بچه ومشابه آن” به خوان نوار بهداشتی که به خاطر محجوب بودن آخوند جماعت از کلمه مشابه استفاده شده ” رابه گونه‌ای تهیه می‌کنند که موجب عقیم سازی شود! ” ذوالنور چهارده آبان سالن همایش‌های بین المللی صدا وسیما

به نظر می‌رسد نرمی پوشک بچه و نوار بهداشتی خانم‌ها که ایشان با کلمه مشابه پوشک از آن نام برده‌اند باعث شک این استاد مبارزه با نرم افزار‌های دشمن وکشف رمز خوابیده در نوار بهداشتی شده است.

تکرارطنز تلخ تاریخ است با این سرزمین بعد هزار چهارصد سال.

زمانی که رهبر یا علی گویان پا به جهان می‌نهد ویکی از حضرات با تفی بر دست زنی نازا او را بار دار می‌کند و”مجله طب اسلامی” می‌نویسد ” قنداق سنت اهل بیت است پوشک هجوم تمدن جاهلانه غربی وزندگی احمقانه اروپائی که باعث اختلال در خون رسانی به موضع تناسلی وایجاد معضلاتی مانند کوچکی آلت تناسلی وبیماری‌های رحمی وتخمدانی… می‌گردد. “

یاخبرگزاری رسمی حوزه درمصاحبه امروز چهارده آبان سال نود و هشت با “استاد تبریزیان! “مدرس طب اسلامی در حوزه طلاب قم افاضه می‌کند ” طب اسلامی طب انبیا ست و قدرت درمان ایدز و‌ام اس را هم دارد. ما در احادیث تمام اصطلاحات امروز پزشگی را داریم. کلمه عرق به جای ژن! کلمه شیطان به جای میکروب وویروس. طبق آمار دقیق که در دانشگاه انجام دادیم معلوم شده که وقتی مسلمان‌ها دعا می‌کنند هشتاد در صدد خوب می‌شوند ولی مسیحیان که دعا می‌کنند بیست در صد سوره یاسین و اسماالهی را بکار گرفته‌ایم ومعلوم شده که برای معالجه آم اس کدام نام باید گفته شودویا…. ” مصاحبه‌ای طولانی که عمق فاجعه رفته بر علم و تعمیق و تکریم جهل را در این چهل سال جاهلیت حکومت گران را به تمامی و روشنی نشان می‌دهد.

” جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش ” حافظ

بعد از تورقی درمطبوعات رژیم در حوزه‌ها آخوندی به این نتیجه می‌رسی که ذوالنور با هوش تر از این آخوند‌های دیگراست. هم به خاطر جائی که درمجلس گرفته وهم حداقل در این چند ساله از دایره التمعارف حداد عادل برخی کلمات مانند پدافند عامل وغیرعامل محصولات ترا ریخته جنگ نرم، سپهر سیاسی، را فرا گرفته که اورا قادر می‌سازد در پوشک بچه عظمت جنگ نرم و کید دشمن را کشف کند. کاری که به مراتب از کشف آقای تبریزیان که شیطان رامعادل میکروب و ویروس می‌داند کارا تر، هشدار دهنده تر وموثر تر در حفظ امنیت ملی است. این هوش ذوالنوراست که کشف می‌کند چگونه دشمن می‌خواهد. گفته و خواست رهبر فرزانه انقلاب را که خواهان ازدیاد نسل است! از طریق پوشک نرم ونوار بهداشتی نقش بر آب سازد و مانع از ازدیاد جمعیت در‌ام القرای اسلامی شود.

باز بگوئید که مجلس شورای اسلامی مرکز تجمع نخبگان این مملکت نیست!

“مجلس در راس امور است “شرکت در انتخابات مجلس فریضه ورای به ذوالنور‌ها برای خنثی کردن توطئه دشمنان در پوشش پوشک بجه از اوجب واجبات.