Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

جناب دکتر نوری زاده! منظورتان از امکان پذیر نبودن رهایی از جمهوری ولایت فقیه بدون مشارکت سپاه چیست؟ ف. م. سخن

جناب دکتر نوری زاده، دیروز مطلبی منتشر کردند با عنوان «ژنرال قاسم، بیانیه شماره یک را چه زمانی قرائت خواهد کرد؟» که در ابتدای آن، این عبارت به چشم می خورد که «من همیشه طی چهار دهه اخیر در نوشته ها و گفته هایم تاکید کرده ام رهایی از جمهوری ولایت فقیه بدون مشارکت سپاه پاسداران، امکان پذیر نیست.»

این عبارت، با در نظر گرفتن آن چه ایشان در ادامه ی مطلب شان نوشته اند و آن چه ما از ایشان در طول ۴ دهه شنیده ایم، نمی تواند و نباید معنای مثبت، در «رهایی» از جمهوری ولایت فقیه داشته باشد، ولی به کار بردن همین کلمه، یعنی کلمه ی «رهایی» به این جمله معنای «مثبت» داده است که مرا واداشت تا با این یادداشت کوتاه، از جناب دکتر درخواست کنم بیشتر و روشن تر در این زمینه توضیح بدهند.

اگر منظور از «رهایی» سرنگون کردن «نظام مبتنی بر ولایت فقیه» و جایگزین شدن آن با «نظام مبتنی بر تزهای نظامیگری سپاه پاسداران» است، طبیعتا چنین امری نه تنها موجب رهایی نمی شود بلکه حکم رفتن از یک سلول به سلول دیگر «نظام مبتنی بر اسلام» خواهد بود. در فاجعه بار بودن استقرار نظام مبتنی بر نظامیگری اسلامیون گمان نمی کنم نیازی به توضیح اضافی باشد.

اگر هم به نوعی نظر به رهایی جامعه از چنگال ولایت فقیه باشد، چنین رهایی یی نه با مشارکت سپاه پاسداران جنایتکار -از صدر تا ذیل شان و از ژنرال تا چماقداران بی درجه شان- بلکه با مشارکت تمام مردم و نیروهای متحد اپوزیسیون امکان پذیر خواهد بود.

به هر حال توضیح روشن تر جناب دکتر به فهم موضوع «رهایی» کمک خواهد کرد و جلوی سوء برداشت های احتمالی را خواهد گرفت.