Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

جمهوری اسلامی و اتحاديه اروپا، بهداد جاودان

بياد دارم كه در سال آخر پيش از سقوط حكومت گذشته اگر يك نفر در ايران عطسه ميكرد تمام خبرگزاريهاي “معتبر ” جهانى صدها مقاله و برنامه راديوئى و تلويزيونى در مورد آن تهيه ميكردند ، سازمانهاى حقوق بشر و محافظ آزاديهاى اجتماعى با اطلاعيه و ميتينگ و تظاهرات گوش دنيا را كر ميكردند و رهبران جهان مرتبا سفيران ايران را در كشورهاى مختلف احضار كرده و مراتب نگرانى خود را از رعايت نشدن حقوق بشر رسما به اطلاع دولت ايران ميرساندند ، روزي نبود كه شاهد سخن پراكنى صدها مفسر و خبرنگار و تئوريسين در مورد “جنايات” ساواك نباشيم . همه فرياد ميزدند بيش از صدهزار زنداني سياسي و بعد از انقلاب معلوم شد كه تعداد آنان حتي به هزار نفر هم نمى رسيد خلاصه در تمامي اروپا صحراى محشرى از پروپاگاندا و تبليغات بر عليه شاه فقيد درست كرده بودند كه شنونده اگر شناختي نسبت به مردان حكومت گذشته نداشت با ديدن آن تبليغات تصور ميكرد كه با يك اژدهاى سه سر و مخوف ترين سازمان گشتاپوئى طرف هستند،
در پروسه آن انقلاب منحوس صدها جنايت مانند سوزاندن بيش از ٤٠٠ نفر در سينما ركس آبادان اتفاق افتاد كه همه را بگردن آن خدا بيامرز گذارده و و بر ليست گناهان سراسر دروغ او افزودند تا اينكه انقلاب شد و همه منتظر شروع آن مدينه فاضله و بهشت برين بودند شب اول صداى شليك گلوله ها بر اسمان برخاست و ٤ انسان بيگناه در بالاي پشت بام مدرسه رفاه بدون اثبات هيچ گناه و دادگاه و وكيلى تيرباران شدند . تمام آن مدافعان حقوق بشر در خارج از كشور خفه خون گرفتند و صدائى از آنان در نيامد و همتاي ايرانى آنان و كسانى كه براي خون دماغ يك زندانى سياسى مجرم و تروريست عزاى عمومى اعلام ميكردند در انروز قلمشان در رساى قامت بلند امام و صلابت ريش و كوبندگى ياوه هاى ايشان روزنامه ها را سياه مى كرد . دلواپسان آزادى تصور ميكردند كه بزودى و با آرام شدن شرايط انقلابى اوضاع بهتر خواهد شد اما ديرى نگذشت كه آزادى تبديل به كابوس شد هر شب فقط از زندان اوين صداي ٣٠٠ تير خلاص مى آمد و شما حتى يك كلام در مورد ان در هيچ مجله و روزنامه خارجى و يا از زبان سياست مداران آنان نمى شنيدى .
چندى نگذشت كه بازار معامله با جمهورى اسلامى داغ شد و بزودى همين مدافعين آزادى و مدعيان دمكراسى براى پا گذاشتن بر روى خون انسانهاى بيگناه و گرفتن امتياز تجارتى از ملايان با يكديگر رقابت مى كردند ، جنايات جمهورى اسلامى هر روز ابعاد تازه اى بخود مي گرفت و گسترده تر مى شد بطورى كه بخاك اروپا و امريكا هم كشيده شد و بارها ماموران ملايان مبادرت به ترور ، آدم دزدي و قتل و انفجار در تمامى كشورهاى جهان نمودند اما بوى دلار و معاملات سودآور آنچنان اين مدغيان آزادى را كور كرده بود كه نه تنها عكس العملى نسبت به آن نشان نميدادند بلكه در اكثر مواقع با جمهورى اسلامى همكارى هم مى كردند .
در تظاهرات چند روز گذشته صدها جوان بخاك و وخون افتادند و هم اكنون ٨٠٠٠ نفر در زندانهاى موقت هستند هزاران گاز اشك آور و لباسها و ادوات و ماشينهاى ضد شورش و دستگاه هاى شنود و دوربين هاى فيلم بردارى بر عليه مردم بيگناه استفاده شد . براستي آيا از خود نمي پرسيد اينهمه سلاح و تجهيزات را چه كساني به ملايان فروخته اند ؟ جواب مشخص است . دولتهاي اروپائى در ٤٠ سال گذشته بزرگترين حامى جمهورى اسلامى بوده اند . بهداد جاودان