Tuesday, October 3, 2023
spot_imgspot_img

تیر غیب و قاسم سلیمانی، کوروش گلنام

۱ ـ حتمن شما هم این اصطلاح: ” الهی به تیر غیب گرفتار شوی” را شنیده‌اید. قاسم سلیمانی مُزد تبهکاری‌ها، آدم کشی‌ها و هَل من مبارز طلبی‌هایش را گرفت و به این تیر غیب گرفتار و پودر شد. من خواستارِ کشته شدن انسان‌ها نیستم ولی نابودیِ تبهکارانِ تروریست و آدم کشی چون سلیمانی و آخوند خامنه‌ای از کشته شدن هزاران بیگناه جلوگیری می‌کند. این تبهکار در همه جنایت‌ها و سرکوب‌ها در ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن دست داشته و مسئول کشته شدن هزاران بیگناه و مردم عادی از آن میان کودکان شده است.

۲ ـ من واژگونه دیدگاه مجتبا واحدی که از واکنش حتمی حکومت سخن می‌گوید چنین دیدگاهی ندارم و می‌پندارم که شخصِ خامنه‌ای و سردارانِ پوشالی اکنون پیام بسیار روشنی دریافت کرده‌اند که چون گذشته نمی‌توانند به بمب گذاری، آدم کشی، گروگانگیری، جنگ‌های نیابتی و یورش به سفارت خانه‌ها بپردازند و اینک پاسخ هایِ کوبنده دریافت می‌کنند و چه بسا دست از پا خطا کنند لانه مارِ یعنی کاخِ خامنه‌ای را روی سرش خراب کنند. دوران سکوت و بُردباری جهان در برابر ترور، گروگان گیری و باج گیری‌ها به پایان رسیده است و هر حرکت از این گونه پاسخی کوبنده دریافت خواهد کرد.

۳ ـ مردم عراق به شادی و پای کوبی پرداخته‌اند. تردید نیست که در ایران نیز شمارِ فراوانی در درون خانه‌ها از نابودی این شرورِ تروریست، شادمان هستند و شاید این مرحمی باشد هر چند اندک بر زخم دلِ پدران و مادران، خواهران و برادران و یا فرزندانِ و بستگانِ داغدار کشته شدگانِ خیزش آبان ماه.

۴ ـ خامنه‌ای که در خیزش آبان ماه در ایران حمامِ خون براه انداخت و شمارِ فراوانی از خانواده‌ها را داغدار نمود، با همآن وقاحت آخوندی که دارد برای این آدمکش که در کشتار آبان ماه نیز نقشی بارز داشته است، سه روز عزای عمومی اعلام می‌کند. این درحالی است که حتا امکان یک سوگواری برایِ خانواده قربانبان آبان ماه، آنگونه که خانواده‌ها می‌خواهند، را امکان نداده و به هر شکل کوشیده است که بستگانِ قربانیانِ تبهکاری هایِ خود را هر چه بیشتر شکنجه کند و آزار دهد. در کدام دین و آیین و در کدام حکومت پدر و مادرِ داغدارِ جوان از دست داده و دیگر بستگان او را دستگیر و به زندان انداخته و حتا به مادربزرگِ پیر او اجازه رفتن بر سر خاک جوان نازنین را نمی‌دهد؟ این از دیدِ آخوندِ تبهکار خامنه‌ای “اقتدار نظام” است. شرم بر تو خامنه‌ای! چشم به راهِ روزهایی به مراتب بدتر از این باش. ناقوس مرگِ ولایتِ تو از همه سو به گوش می‌رسد.