خانه >> تحولات اخیر >> فوری، فوری: خیابان جمھوری تھران امشب! سردار سپاە کە میگفت تموم شدە! براش بفرستید. خیزش فراگیر مردم

فوری، فوری: خیابان جمھوری تھران امشب! سردار سپاە کە میگفت تموم شدە! براش بفرستید. خیزش فراگیر مردم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.