Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت روز کوروش بزرگ

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت روز کوروش بزرگ

بزرگداشت #روزکوروش در آیینه ی حقوق بشری انسان امروز

امسال پانزدهمین سالی ست که ایرانیان روز هفتم آبان، 29 اکتبر، را که مصادف است با «روز صدور منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» گرامی می دارند. در این روز بسیاری از مردمان از سراسر ایران به پاسارگاد رفته و نسبت به مهمترین شخصیت ملی ـ تاریخی ایرانزمین ادای احترام به جای می آورند. و ایرانیان بسیاری نیز، چه در وطن، و چه دور از وطن، در خانه ها و اماکن عمومی، این روز را جشن می گیرند. 

متاسفانه حکومت اسلامی حاکم برسرزمین مان، همزمان با گسترش استقبال مردمان از روز کوروش، انواع و اقسام آزارها و موانع را برای جلوگیری از حضور آن ها در پاسارگاد و یا در مراسم و جشن ها فراهم می آورد.

خوشبختانه در طول سال های اخیر، هر چه حکومت، و دشمنان فرهنگ و تاریخ ایرانزمین، ستیز و دشمنی با کوروش بزرگ را زیادتر کرده اند، عشق و علاقه مردمان به این شخصیت،که به دلیل منشورش، جایگاهی مهم و جهانی دارد، بیشتر شده است. 

طبیعی ست که دلیل توجه کنونی به کوروش بزرگ و ارزش های بیان شده در منشور او، علاوه بر بالا رفتن درک مردم از مفاهیم حقوق بشری، وجود شرایط غیرعادی و طاقت فرسایی ست که حکومت اسلامی بر مردمان ایران تحمیل کرده است.

       فرمان کوروش بزرگ با تکیه بر رواداری، آزادی عقیده و مذهب، رفع بیگاری، رفاه و آرامش همگانی، به عنوان اولین فرمان حقوق بشری یک شخصیت سیاسی، در 2550 سال پیش، هر ایرانی هوشمندی را متوجه کمبودها، عقب ماندگی ها و بیدادگری هایی می کند که در قرن بیست و یکم گرفتارش شده است. در واقع او با همین مقایسه ی ساده و روشن است که می تواند اهمیت نقش شخصیت ها و قوانین مبتنی بر حقوق انسان ها را، فراتر از زمان و مکان، دریابد. و چنین است که بزرگداشت کوروش به معنی باستانگرایی نیست، بلکه به معنای درک مفاهیمی ست انسانمدارانه که در آیینه ی«حقوق بشر»ی انسان امروز  بازتاب پیدا کرده است.

روشن است که حکومت اسلامی و افراد و سازمان های وابسته به آن، نمی توانند با زور و خشونت و بدزبانی یا چماق و توپ و تفنگ عشق مردمانِ با فرهنگ و وطن دوست را نسبت به بخش روشنی از هویت و تاریخ شان سرکوب کنند؛ کما این که پس از چهل سال تبلیغات گسترده و پر هزینه نتوانسته اند فرهنگ اندوه و ترس و واپسگرای خود را، جایگزین فرهنگ شاد و خردمدار و  مهرآفرین ایرانی کنند.

        «بنیاد میراث پاسارگاد»، امسال نیز، در آستانه روز کوروش بزرگ، از همه ی مردمان ایراندوست و باورمند به حقوق بشر می خواهد تا در هر کجایی که هستند، با توجه به نقش انسانمدارانه ی کوروش بزرگ،  این روز را زیباتر و با شکوه تر از همیشه برگزار کنند. 

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

اکتبر 2019

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

بزرگداشت #روزکوروش در آیینه ی حقوق بشری انسان امروز

ویدئوی روز کوروش بزرگ 

مجموعه ای از مقالات، پیام ها، عکس ها، ویدئوها، در:

بخش ويژه «#روزکوروش بزرگ»

http://www.savepasargad.com/Cyrus%20The%20Great%20Day%2029%20oct.%207%20aban.htm