Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

به استقبال تحریم انتخابات برویم! ف. م. سخن

اگر از من بپرسند، فایده ی حضور در انتخابات برای ما مردم چیست پاسخ خواهم داد هیچ!

اگر هم بپرسند، فایده عدم حضور در انتخابات برای ما مردم چیست، باز هم پاسخ خواهم داد هیچ!

حکومت نکبت اسلامی، مهره ها را طوری چیده که آدم های مورد نظر خودش از داخل صندوق های رای بیرون بیایند.

یک حداقل تعداد رایی هم در نظر گرفته که چه مردم رای بدهند چه ندهند آن تعداد رای را «شمارش» و «اعلام» خواهد کرد.

اشتباهی هم اگر مثل سال ۸۸ در انتخاب رییس جمهور صورت بگیرد، آن اشتباه را خیلی سریع با ضرب و زور تصحیح خواهند کرد و تعداد آرای آقای کروبی را به رای های احمدی نژاد اضافه خواهند کرد و تعداد رای های مهندس موسوی را هم کاهش خواهند داد.

صدا و سیما آمده رای گیری اینترنتی صورت داده و ۸۲ درصد شرکت کنندگان در این رای گیری گفته اند که اصولا در انتخابات شرکت نخواهند کرد. بعد هم که افتضاح کار در آمده، بساط رای گیری اینترنتی را جمع کرده و بساط دیگری پهن کرده که باز هم نتیجه به ضرر حکومت اعلام شده است.

در حالت علی السویه بودن رای دادن و رای ندادن، چیزی به نفع مردم تمام نخواهد شد و حتی مخالفت اکثریت مردم برای حضور در انتخابات و موافقت شان با تحریم معلوم «نخواهد گشت».

مخالفان حکومت اما نباید بیکار بنشینند و فقط به تحریم انتخابات توسط اکثریت دلخوش کنند. این تحریم با در نظر گرفتن جان به لب شدن اکثریت مردم و وضعیت وخیم حاکمان، بدون تبلیغ ما نیز صورت خواهد گرفت.

بنابراین تمرکز بر روی تحریم یا حضور، تمرکزی بیهوده است و بیشتر باید روی این نکته کار کرد که تحریم و عدم حضور اکثریت مردم چگونه باید به اطلاع خودمان و به اطلاع دنبال کنندگان مسائل سیاسی ایران در کشورهای دیگر برسد.

روش حکومت برای نشان دادن «حضور گسترده و با شکوه مردم»(!) در انتخابات، تمرکز بر دو سه حوزه ی رای گیری در شهرهای بزرگ و انتقال رای دهندگان اتوبوسی به این حوزه ها و پخش مستقیم از طریق شبکه های تلویزیونی ست.

نمایندگان و خبرنگاران خبرگزاری های بین المللی هم تنها در این حوزه ها اجازه ی حضور می یابند و گزارش های شان را از این حوزه ها تهیه می کنند.

کاری که ما می توانیم انجام دهیم، تقاضا از شهروند خبرنگاران برای حضور در اطراف حوزه های دیگر است که در آن ها جمعیتی حضور نخواهند یافت. تهیه ویدئو و عکس و گزارش در ساعات مختلف از این حوزه های خلوت، می تواند روش حکومت را در پر جمعیت نشان دادن حوزه های خاص خنثی کند.

بچه های تمام شهرها و شهرستان ها می توانند، بدون این که نیازی به جا به جا شدن در سطح شهر و شهرستان باشد، «هر یک» از حوزه های منطقه ی خود در ساعات مختلف ویدئو تهیه کنند و این ویدئو ها را برای رسانه های مختلف خارج از کشور با ذکر مکان و ساعت ارسال کنند.

نشان دادن حوزه های خالی از جمعیت، گستردگی و اثرات تحریم را نشان خواهد داد و فریب حکومت را خنثی خواهد کرد.

تحریم تنها در این صورت معنا پیدا می کند و مفید واقع می شود.