Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

بانو دريا صفائى. چرا ايرانيان در كشورهاى ديگر موفق هستند ؟ بهداد جاودان

در خبرها آمده بود كه بانو دريا صفائى مبارز سياسى و فعال حقوق بانوان در انتخابات بلژيك به پيروزى رسيده و به نمايندگى از طرف مردم وارد پارلمان اين كشور شده است . قبل از هر چيز كسب اين كرسى را به ايشان و همسر مهربانشان جناب بشيرتاش تبريك مى گويم اما براستى چرا ايرانيان دركشورهاى خارج همه موفق هستند و به مدارج علمى و مقامات رسمى بسيار بالائى ميرسند اما در سرزمين مادرى غل و زنجير و زندان و شكنجه منتظر آنان است ؟

نگاهى گذرا به اخبار و گزارشات و آمارهاى ٤٠ سال گذشته نشان ميدهد كه ايرانيان در تمامى رشته ها و در تمامى كشورها سرآمد بوده و در تمام حرفه ها بمقامات بسيار بالائى رسيده اند . دهها دانشمند برجسته ايرانى در بزرگترين سازمان فضائى جهان يعنى ناسا كار مى كنند ، سيليكون ولى يا مركز فرآورده هاى كامپيوترى و شركتهاى وابسته در تسخير ايرانيان است . مهمترين و موفقترين سايتهاى خدماتى در اينترنت با ميلياردها دلار سرمايه به ايرانيان تعلق دارد . در بسيارى از بيمارستانهاى دنيا هزاران پزشك متخصص ايرانى مشغول خدمت به جامعه خود هستند و در اين رشته به كشفيات مهمى دست پيدا كرده اند . در حوزه دانشگاهى و آكادميك ايرانيان به مقامات بسيار بالائى دست يافته و هزاران هزار نفر دانشنامه خود را از معتبرترين دانشگاههاى جهان دريافت داشته و بعضى تا مقام استادى در اين مراكز علمى پيش رفته اند . بزبان ساده ، در هر رشته اى كه تحقيق كنيد رد پاى ايرانيان و آثار موفقيت آنان بسيار مشهود است بطورى كه در يك بررسى و آمار رسمى اعلام شد كه اقليت ايرانى در كشور امريكا تحصيل كرده ترين و موفق ترين در بين تمام خارجى هاى اين كشور هستند . مطمئنم كه در ساير كشورها نيز آمار بهمين گونه و يا بسيار نزديك به آنست .

بانو دريا صفائى سال آخر دانشكده دندانپزشكى را در تهران تحصيل مى كرد كه متاسفانه در يكى از تظاهرات ها دستگير شده و بعد از تحمل مدتى زندان و سختيهاى فراوان ، سرانجام به اتفاق همسرش جلاى وطن مى كند و در نهايت به بلژيك ميرسد . در آنجا مجددا به تحصيل مى پردازد و در كنار بچه دارى و خانه دارى مانند اكثر مادران فداكار ايرانى به درس خود ادامه ميدهد و مدرك دندانپزشكى خود را با رتبه بالا مى گيرد و با گشايش يك مطب بكار مداواى بيماران نيز مى پردازد . اما اين تمامى فعاليت ايشان نيست . در عرض اين سالها هركجا فرصتى پيدا مى كند پرچم ملى و شير و خورشيد نشان را بدست مى گيرد و با رفتن به استاديومهاى ورزشى و مجامع عمومى از حقوق بانوان ايرانى دفاع نموده و مقامات بين المللى و فدراسيونهاى ورزشى را از اجحافاتى كه در جمهورى اسلامى و مخصوصا در مجامع ورزشى در حق بانوان روا مى شود آگاه مى سازد و اين فعاليت را يك تنه تا آنجا پيش مى برد كه بلاخره باعث شناخته شدن ايشان در جامعه جهانى و مخصوصا كشور محل اقامتش يعنى بلژيك مى شود و فدراسيون جهانى واليبال نيز به فعاليت ايشان ارج مى نهد و جمهورى اسلامى را بخاطر اجحاف در حق بانوان تحت فشار مى گذارد و حال نيز با راى مردم به پارلمان بلژيك راه پيدا كرده است .

ايرانيان يكى از اولين جوامعى بودند كه زندگى كلنى و اجتماعى را آغاز نمودند و در اين مسير سابقه ده هزار ساله از تكامل بشرى و زندگى شهرى را دارند و بهمين دليل از لحاظ ژنتيكى بسيار با هوش و پر استعداد و با ذكاوت هستند و دقيقا بخاطر همين امتياز در هر رشته اى كه وارد شوند بدون شك در اسرع وقت بهترينهاى آن رشته خواهند بود . زندگى چهل ساله ايرانيان و ترقى آنان در خارج از كشور اين حقيقت را بخوبى ثابت مى كند كه مانند مردمان هر كشور ديگرى براى نشان دادن استعدادهاى خود احتياج به كمى آزادى و تامين اجتماعى دارند ، چيزى كه در جمهورى اسلامى اصلا يافت نمى شود و دقيقا بهمين علت تمام استعدادها در آن كشور مصيبت زده نابود مى گردد و از بين مى رود . براى راهيابى بانو صفائى به پارلمان بلژيك بسيار خوشحالم و بار ديگر موفقيت ايشان و تمام ايرانيان را در سرتاسر جهان شادباش مى گويم .

بهداد جاودان ١٣ خرداد ١٣٩٨.