Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_img

اکنون زمان کوشش در برون مرز است، کوروش گلنام

خوشبختانه دوستانی کار با ارزشی کرده و در پشتیبانی از آن ۱۴ تن دلاور و از جان گذشته در ایران، پتیشنی برای گرد آوری امضا به زبان انگلیسی (همراه با متن فارسی) تهیه و منتشر کرده‌اند.

کمترین کار

اینک کمترین کار ما در برون مرز و در کشورهای گوناگون، نه تنها امضای این پتیشنِ مهم است که کوشش برای انتشار آن در هر جا که می‌توانیم یعنی هم در میان هم میهنان، هم دوستان غیر ایرانی و هم رسانه‌های همگانی در کشورهای گوناگون است. آنان در ایران از جان مایه گذاشته‌اند و آنچه ما در برون مرز در امنیت و آسایش انجام می‌دهیم کمترین کار است. نباید دست روی دست گذاشت و تنها همه چیز را به دیگران واگذار نمود و یا به امید رهایی وسیله بیگانگان نشست. اگر به حقیقت، به راستی و درستی خواهان آزادی مردم و پشتیبانی از این ۱۴ هم میهن گرامی (که اینک دیگر ۱۴ تن نیستند و موج پشتیبانی از آن‌ها هر آن افزایش می‌باید) که جان خود و خانواده‌هایشان هر دم در خطر است، هستیم؛ اگر نمی‌خواهیم این مجال و زمان تاریخی، مهم، بسیار حساس که به آینده و سرنوشت ایران بستگی دارد از دست برود و می‌خواهیم در برابر دیوانه سری‌ها و ندانم کاری‌های علی حامنه‌ای و وابستگان او که با خیال پروری‌ها، گزافه گویی‌ها و آتش افروزی‌ها، ایران را به سوی جنگ و نابودی رهنمون می‌شوند، بایستیم، در این زمینه نباید آنی از کار و کوشش دست کشید.

هم میهن گرامی، در هر جا از این جهان پهناور و با هر اندیشه و باوری که هستی از یاری به این هم میهنان و کوشش برای رهایی ایران از فرمانفرمایی شوم و ویرانگر حکومت ولایی و فرد فاسد، خود خواه و نابخردی چون خامنه‌ای کوتاهی نکرده و همراه شو و برای یک ایرانِ آزاد دست یاری و همکاری بده.

نا همگونی‌ها و برداشت‌های گوناگون هست و آنرا نمی‌توان انکار کرد ولی فشار کمر شکن و حُرد کنند بر مردم ایران و خطر روزهای تیره تر و جنگی خانمانسوز نیز هست که نباید آنی آن را فراموش کرد. همه ما یک هدف داریم و آن هم آزادی ایران، مردم ایران و برپایی حکومتی سکولار و دمُکرات است. با هر باور و اندیشه‌ای که هستید، همراه شوید تا در برابر آنچه مبارزان از جان گذشته در ایران می‌کنند، ما نیز گامی هر چند کوچک برداریم. اینک زمان کوشش و همراهی در برون مرز است.