Monday, September 25, 2023
spot_imgspot_img

اقدام دولتی برای ویران کردن غاری تاریخی ،رضا کمالی

بنیاد میراث پاسارگاد

    همزمان با «روز ملی غار»، وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی، فرمان جاده سازی و توریستی شدن غار «هُنامه» را صادر کرد. دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی می گویند: «با این فرمان غار هنامه در شهرستان شیروان به ویرانی کشیده خواهد شد»

    آقای جواد نظامدوست، عضو انجمن غارنوردی و از کارشناسان غارشناسی با انتقاد از توریستی شدن غار ی که 9 قرن از ساختن آن می گذرد و در فهرست آثار ملی ایرانیان نیز به ثبت رسیده گفت: «چگونه مسؤولان استانی با وجود آن همه جاذبه در خراسان شمالی به این نتیجه رسیده‌اند که یک اثر دیگر را هم توریستی کنند!:»(1)

    نگرانی این دوستدار میراث طبیعی ایران از این است که این غار نیزچون غارهای دیگری در ایران گرفتار تخریب شوند. او می گوید: «ساختار غارهای دستکند اغلب رُسی و خاکی بوده و آسیب‌پذیری زیادی دارند و اگر قرار باشد توریستی شوند خیلی زود از بین خواهند رفت. غار هنامه هم از جمله این غارها است که فاتحه آن با توریستی شدن خوانده خواهد شد.»(2)

    غارهای دستکند در ایران بیشتر محل برگزاری آیین‌های مذهبی ، زندان، محل نگهداری اجساد بوده‌اند. درعین حال برخی از غارشناسان معتقدند که در دوران پس از حمله اعراب مردمانی این غارها را برای پنهان شدن از کشتار و یا اجبار به تغییر مذهب ساختند و چندین سال و گاه چند نسل از آن استفاده کرده اند.

    دوستداران میراث فرهنگی شیروان معتقدند که «در بسیاری از جاهای ایران توریستی کردن و جاده سازی برای توریست ها،  پوششی  است تا حفاران ظاهرا غیرمجاز، و در اصل خودی های حکومتی بتوانند محوطه های تاریخی را بدون جلب توجه دیگران، زیر و رو کنند و داشته هایش را به یغما برند.

    توجه داشته باشید که شیروان حدود هفت هزار سال قدمت دارد. تا کنون در شیروان ده ها اثر باستانی و تاریخی شناسایی شده، و به گفته باستانشنان عظیم ترین و مهم ترین محوطه باستانی شما شرق کشور در این شهرستان قرار دارد. 

————————–1و 2  ـ فاتحه یک غار دیگر را باید خواند