Tuesday, October 3, 2023
spot_imgspot_img

اطلاعیه شدیداللحن سپاه درباره سحر قریشی، هادی خرسندی

(در سلسله مصاحبه‌های «بیله دیگ – بیله ته‌دیگ»، خواهر ثاریه، با قلم سحرآمیزش، سردار شورالاسلام رئیس «سازمان تولید امامزاده در سپاه» را به چالش می‌کشد. اینک ادامه آن)

بخش بیست و دو

بسم‌الله الرحمن الرحیم. امروز هم سردار بطور زایدالوصفی بشدت مشغول چرتکه انداختن و محاسبه بوده و ضمن حساب به اینجانب توضیح نیز داد که:

– می‌گن دگمه‌های این ماشین حساب‌ها بدجوری ناقل ویروس است. بنابراین من احتیاطاً هنوز با چرتکه کار می‌‌کنم.

اینجانبه گفتیم:

– سردار گرامی، ماشین حسابی که فقط خودتان با آن کار می‌کنید، خطرناک نیست. فقط دستگاه‌هایی که مصرف عمومی دارد دگمه‌هایش خطرناک می‌باشد.

سردار گرامی همان‌طور که مشغول حساب بوده افزود:

– بهرحال احتیاطاً. کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. این چرتکه پادگانه. مطمئنه. همه با این کار می‌کنند.

-امروز چی را حساب می‌کنید سردار؟

– ضرر امامزاده‌ها رو . می‌دونی هر روز که یک امامزاده تعطیل باشه چقدر ما ضرر نذورات می‌خوریم. تازه یک عده مریض‌ها هم خودشون خوب می‌شن، باز امامزاده ضرر می‌کنه. چون که اگر امامزاده دائر باشه، اینا با معجزه امامزاده خوب می‌شن!

در اینجا سردار در حال مصاحبه از اینجانب پرسید: «سه چهار تا چندتا می‌شه؟» اینجانبه «دوازده» گفته و محاسبه پایان و مصاحبه آغاز گردید، ولی با احتیاط سؤال نمودیم چون که اوضاع از همیشه غیرعادی‌تر بوده اینجانبه مشاهده کردیم که سردار شورالاسلام که همیشه هیچوقت سلاح اسلحه به خویشتن نمی‌بسته بود، امروز دو عدد مهمات هفت‌تیر و ششلول به دو طرف خویش آویزان و پشت میز نشسته و بسم‌الله الرحمن رحیم خویش گفت.

– سردار گرامی، اوضاع فوق‌العاده می‌باشد؟

– می‌باشد.

– چرا می‌باشد؟

– سحر قریشی!

همزمان با گفتن این اسم سردار شورالاسلام دست خود را روی هفت‌تیر خود گذاشته و خلاصه جریان را برای اینجانبه تعریف نمود:

– این خانم هنرپیشه در پارک سر به سر یک پارکبان زحمتکش گذاشته و فیلم گرفته اینستاگرامی نموده.

– خبر دارم سردار گرامی. ولی آن پارکبان مشکلی ندارد و شکایتی نیز ننموده.

– قبول، ولی کارگر زحمتکش را ما حمایت می‌کنیم. فعلاَ قرار شد پارکبان‌ها را مجهز به مسلسل و آر.پی.جی هفت بکنیم.

– آر.پی.جی چند؟

– هفت.

در این موقع سردار شورالاسلام روی روغن بنفشه سابق‌الذکر جابه‌جا شده و اظهار داشت:

– بعضی وقت‌ها یک کارگرهایی هستند که اگر کسی آنها را کتک بزند و تکه تکه بکند، ما اعتراضی نداریم بلکه خودمان می‌گیریم می‌زنیم لت و پارش می‌کنیم مثل اون پسره، اسماعیل بخشی، کارگر هفت تپه.

– اون حقش بود سردار، زیرا حقوق عقب مانده کارگران را می‌خواست.- قربون دهن شما!

سردار که از حرف ولایی اینجانبه خوشش آمده بود، بی‌اختیار «قربون دهن ….» را گفته که اینجانبه ناگهان رنگمان سرخ شده (از مشاهده نوک دماغمان فهمیدیم) و سردار نیز هول شده و وحشت نیز کرده و شلوغش نموده و برای نفهمیده شدن موضوع، به عکس مقام معظم رهبری نگاه نموده و دوباره ولی با لفظ کتابی گفت:

-واقعاً قربان دهان شما ای مقام معظم رهبری. شما از روز اول فرمودید کارگران هفت تپه را بزنید خفه کنید، مردم هم فراموش می‌کنند.

سپس سردار بطور مسخره زایدالوصفی پوزخنده تمسخر زده و افزود:

– مردم فراموش نکنند چه غلطی می‌توانند بکنند؟ هه هه.

اینجانبه نیز برای موافقت با همراهی سردار «هه هه» گفته افزودیم:

– ولی کارگر زحمتکش پارکبان وضعش فرق می‌کند و آن سلبریتی حق نداشت او را اینستاگرام کند.

و سردار نیز افزود:

– شانس آورد. شانس آورد که سردار سلامی گرفتار دعوا با آمریکا بود و می‌خواست موشک بزند به هرجای نابدتر ترامپ. وگرنه خودش حساب این دخترک را می‌رسید.

– ولی سردار گرامی، اهالی سیستان و بلوچستان لاشه یک موشک را که سپاه به کره ماه فرستاده بود، در بیابان‌های زاهدان پیدا کردند.

سردار عصبانی گردیده و پاسخ داد:

– بیجا کردند. با آن‌ها به شدت برخورد شد. مردم آنجا نان ندارند بخورند از گرسنگی در بیابان می‌گردند لاشه موشک پیدا می‌کنند. این کار، توهین به رهبری است. مثل آن بابایی که از موشک به هواپیمای اوکراین فیلم گرفته بود. اگر آن فیلم نبود ما اصلاً منکر وجود هواپیما و مسافرانش می‌شدیم. ولی مجبور شدیم خودش را بگیریم.

– چه کردید با او؟

– منکر وجود خودش شدیم. هرچه خانواده‌اش آمدند سراغش را گرفتند، گفتیم ما خبر نداریم. گفتیم شاید خودش هم توی آن هواپیما بوده. گفتند اگر توی هواپیما بوده امکان ندارد توانسته باشد چنین فیلمی بگیرد. گفتیم لابد کنار پنجره هواپیما داشته از خوش سلفی میگرفته، این صحنه را تصادفاً گرفته.

سردار افزود:

– این‌ها طرز استدلال اسلامی است که معمولاً بازجوها و اطلاعاتی‌های ما بلدند.

بعد سردار شورالاسلام از نظر علمی علت پیدا شدن لاشه موشک سیستان و بلوچستان را برای اینجانبه توضیح داد:

– شبی که ما موشک را به طرف کره ماه فرستادیم متأسفانه هوا ابری بود و ماه نیز نازک بوده زیر ابر بود. اما یک ستاره درشت آنطرف آسمان بود که برادران اشتباهی موشک را به آن سمت فرستادند. وگرنه غیرممکن بود اشتباه کنند، رفته بود خورده بود به ماه.

اینجانبه در حال حیرت بوده که خوشبختانه تلفن روی میز سردار زنگ زده که ایشان با برداشتن گوشی و شنیدن صدا از جا پریده، تعظیم نموده و با دست چپ که گوشی نداشت سلام نظامی داده و با دست راست که گوشی داشت به زحمت انگشت خود را روی دماغ گذاشته که به اینجانبه علامت هیس داده و به سرعت و آهسته چیزی به اینجانبه گفته که من فقط «آقا مجتبا» شنفته، بطوری که ناگهان از جا پریده و ایستاده و بطور زایدالوصفی چادر را دور خود پیچیده‌تر پیچیده و سعی نیز کردیم که به استراق سمع آنها گوش ندهیم ولیکن نمی‌شد.

بنابراین بعد از مکالمه تلفنی که سردار فقط «بله قربان، اطاعت، اطاعت، غلامم، چشم، نگهش می‌داریم، اول حسابی می‌زنیمش، شما خیالتون راحت باشه، عرب نی انداخت …..» گفته که معلوم بود جمله آخرِ طرف مقابل را تکمیل کرده، و به «سایه شما کم نشه» ختم گردید، سردار گوشی را گذاشته، از حالت سلام نظامی درآمده، در حالی که خیلی نیز خسته شده و عرق کرده بود، بطور زایدالوصفی سرجای خود نشسته و به من گفت «بین خودمان بماند.» و اینجانبه گفتیم «من چیزی نشنیدم.» و سردار پرسید «می‌دانی کی بود؟» و اینجانبه «نمی‌دانم» گفته و سردار با غرور زایدالوصف‌تری که فقط در امیران سپاه جمهوری اسلامی دیده می‌شود، گفت: «نوکر آقا مجتبا بود!»

بنابراین معلوم شد که اینجانبه «آقا مجتبا» را ناقص شنیده و «نوکر» را نشنیده بودیم و سردار با کیفوری مخصوصی گفت:

– قول داده مرا ارتشبد کند. کارش درسته. وحیدِ آقا مجتباست!

بعد سردار راجع به آن شخص افزود «خیلی خرش می‌ره» و سپس باز افزود «هم خرش میره هم خودش» و در خاتمه افزود: «دیّوثیه!»

اینجانبه به روی خود نیاورده و سوال نمودیم:

– راجع به سحر قریشی بود؟

سردار پاسخ داد:

– خیر، راجع به یکی از اصلاح‌طلبانی بود که رفته اصولگرا شده، ولی با مشارکتی‌ها دارند سر ویروس کرونا با چین معامله می‌کنند. اما نمی‌خواهیم خبرش درز کند!

اینجانبه در حالی که از گیج شدن خود جلوگیری می‌نمودیم و از این که به عنوان یک ژورنالیست فعال و مکتبی سر از هیچچی در این حکومت درنمی‌آوریم، خود را سرزنش نموده و پرسیدیم:

– تکلیف سحر قریشی چی می‌شود؟

سردار افزود:

– فعلاً قرار است فرمانده کل سپاه پاسداران یک اطلاعیه شدیداللحن علیه او بدهد و یک فیلم هم از روابط خصوصی او با تتلو انتشار دهیم.

اینجانبه پرسیدیم:

– فیلم را تتلو در اختیار سپاه گذاشته؟

سردار بطور زایدالوصفی جواب داد:

– نه. داریم خودمون درست می‌کنیم. الهام چرخنده نقش سحر را بازی می‌کنه، پرویز پرستوئی نقش تتلو را.

(ادامه دارد.)