Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

استفاده رژیم، از پروسه دیدار و مذاکره با رهبران احزاب کرد، در انتخابات اسفند سال جاری، علی اکبر امیدمهر

۱-قبلا خامنه‌ای گفته بود: حتی مخالفین نظام هم، باید در انتخابات شرکت کنند.
۲-محمد خاتمی: صحبت از فدرالیسم کرده بود.
۳-حجاریان: طی مقالاتی سنگ بنای جریان سوم، با پروسه فدرالیسم و شرکت مخالفین را، گذاشته بود.

اولا، گفته میشود. درین مذاکرات به توافقاتی رسیده‌اند. اما برای اینکه بگویند، تفاهمی نشده، یا علیه توافقات خرابکاری نشود. چند حمله زرگری، بدون خسارات و تلفات انجام داده‌اند. تا همه را گول بزنند. که معامله‌ای صورت نپذیرفته است. دوما، اگر احزاب کرد، بخاطر فدرالیسم و غیره.. با رژیم سازش کنند. ملت هرکز آنان را نخواهند بخشید. چون پیروزی نهایی را به تعویق می‌اندازند. تنور اتنخابات رژیم را گرم می‌کنند. آلت دست رژیم علیه منافع ملی مردم قرار می‌گیرند. اسم خود را در تاریخ بعنوان خائن به ملت ایران و تمامیت ارضی کشور، به ثبت میرسانند. در نتیجه می‌دانیم، که این کار را نخواهند کرد و هر نوع توافقی، تاکتیکی بوده و نه استراتژیک.
یکی دیگر از ترفند‌های رژیم، برای پر کردن صف‌های انتخابات مجلس، در اسفند سالجاری، استفاده از تاکتیک‌ها، خواسته‌ها، دکترین‌های بر اندازان، با جذب طرفداران جبهه ملی، مصدق، شاه، شاهزاده، سلطنت طلبان، چپ‌ها، سوسیالیت‌ها و… از سوی نامزدهای انتخابات مجلس، جهت ایجاد بازار گرمی و رقابت‌ها، با به اصطلاح اصلاح طلبان و اصولگرایان، خواهد بود. البته ناگفته پیداست، پس از انجام پروسه گرم کردن تنور انتخابات قلابی و جذب حداکثری مردم، آنهم با بمباران خبری و تبلیغی رسانه‌های رژیم و مغز شویی‌ها، که از هم اکنون شروع شده، به محض ورود به مجلس، صد و هشتاد درجه تغییر رویه داده، به اصل وظیفه‌ای که طی این چهل سال داشتند، رجعت خواهند نمود.
همچون معامله اخیر با احزاب کرد، قصد دارند معاملات مشابهی با دیگر گروههای حاشیه نشین یا آنسوی مرزها انجام دهند. که عمدتا، ساخته و پرداخته خود رژیم‌اند. اما برای کلاه گذاشتن بر سر مردم و ترساندن ملت از تجزیه و غیره، از آنان بعنوان مخالفین مسلح و تجزیه طلب نام میبرند. این پروسه (تشکیل جریان سوم) دکترین غالب و نقشه راه نظام، تا انتخابات اسفند ماه، خواهد بود.
چه خواهد شد:
مردم ایران این قضیه را میدانند و به این ترفند شیطانی رژیم برای بقای خود، پی برده‌اند، در نتیجه آن را در نطفه خفه کرده و نقش بر آب خواهند نمود. بالعکس مردم قصد دارند. در اولین پیچ تاریخی مهم، با یک قیام سرتاسری و متحد، باین بساط ضد بشری انیرانی خاتمه دهند. اما اگر این پروسه طولانی یا همزمان با انتخابات قلابی مزبور شد. آن را بطور متحد و یک پارچه تحریم خواهند نمود.