Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

آقایان اتحاد جمهوری خواهان ایران! آبرو برای مارکس و لنین نگذاشتید! ف. م. سخن

حضرات، جنابان، آقایان!
اطلاعیه ی بسیار زیبا و کوبنده ی شما را خواندم. دروغ نگفته باشم، اول اش مثل گاگول ها، تیتر اطلاعیه تان را اشتباه خواندم؛ یعنی به جای این که بخوانم شما «تروریستی خواندنِ سپاه» را محکوم کرده اید، خواندم «شما سپاه را محکوم کرده اید»!

گفتم خدا را شکر بعد از گذر از مرحله ی «سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید!» اکنون تغییر خط داده اید و مثل آدم های عاقل رفتار کرده اید.

ولی بعد دیدم نه! رفقای سابق، اهل تغییر دادن خط نیستند و الان هم اگر توو رو در بایستی گیر نکنند، خواهان مجهز کردن سپاه به موشک اتمی خواهند شد!

بعد از پی بردن به اشتباه ام، شروع کردم به خواندن اطلاعیه و چقدر لذت بردم از فهم و شعور و درک سیاسی تان. یعنی اتحاد جمهوری خواهان نگو، خودِ مارکس و لنین بگو! الحق که قبلا بلشویک ایرانی بوده اید، و با همین محکوم کردن های تان، در مقابل منشویک های ماجراجو و نفهم ایستاده اید!

قربان تان بروم شماها همیشه «خلقی» بوده اید و اکنون نیز خلقی هستید فقط بعد از چند بار انشعاب و چند بار تکه پاره شدن و چند بار تغییر نام، امروز به جای «خلق» می گویید «مردم»! واقعا دم تان گرم! یهو خسته نشید این قدر افکارتان را اعتلا می بخشید و همراه با زمان به پیش می تازید!

شما این جمله را ببین! یعنی غلط کرد لنین و یک گام به پیش و شیش گام به پس اش!:
اتحاد جمهوریخواهان ایران، قرار دادن سپاهِ [نازنین و ملوسِ] پاسداران را در زمره ی گروه های تروریستی، مداخله در امور داخلی کشور ما، اقدامی تشنج زا، جنگ افروزانه و محکوم می داند.»

ای جان ام! ای من فدای «کشورِ شما»! راستی کدام کشور منظورتان است؟ انگلستان؟ فرانسه؟ آلمان؟ و یا حتی امریکا؟

حضرات، جنابان، آقایان!
نظر به این که اطلاعیه، بدون امضا نمی شود، یَک امضای اُس و قُس دار کَت و کلفتِ همچی وزین هم زیر آن انداخته اید با عنوانِ «هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران»!

ببخشید! ولی وقتی این امضا را دیدم، یه چیزی به دهان ام آمد که یه کم از خودم و شما خجالت کشیدم. به خودم گفتم:
این مورچه هه، کله پاچه هم داره یا این که این اسم پر طمطراق، عبارت ه از دو تا و نصفی آدم بیکار؟

بعد به خودم گفتم گناه دارید و عمری ازتون گذشته، بذارم با خیالات قشنگ خودتون خوش باشین! 🙂