خانه >> خبر دوم >> نماینده مجلس روحانی را تلویحا به همکاری با عربستان و آمریکا متهم کرد

نماینده مجلس روحانی را تلویحا به همکاری با عربستان و آمریکا متهم کرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *