خانه >> خبر دوم >> تاجزاده: حداد عادل (پدر عروس رهبری) ادعای تقلب کرد

تاجزاده: حداد عادل (پدر عروس رهبری) ادعای تقلب کرد

تاجزاده : حداد عادل {پدر عروس رهبری} ادعای تقلب کرد، بدون رای به مجلس رفت. بعد هم بر صندلی ریاست آن تکیه زد. کروبی ادعای تقلب کرد، از ریاست مجلس به حصر ابد محکوم شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *