rahaee-zan

رهایی زن

مینو همتی از موسسین سارمان رهایی زن میباشد. از اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی فعالیت ژورنالیستی خود را با تهیه و اجرای برنامه تلویزیونی رهایی زن از کانال یک ماهواره گسترش بخشید و تا به امروز در این سنگر در دفاع از حقوق زنان و کودکان در داخل و خارج از ایران مبارزه را ادامه می دهد. در حال حاضر علاوه بر تلویزیون، مسئولیت دبیری سازمان و سردبیری ماهنامه رهایی زن را نیز عهده دار است و برای تحقق آزادی و برابری تلاش می کند.

تلویزیون کانال یک بر روی YAH SAT و GALAXY
GALAXY   YAH SAT  
۱۲۰۸۴ ۱۲۵۹۴ فـــــــرکانس
۲۲۰۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
عمـودی عمـودی پـــــــلاریتی
۳/۴  ۲/۳  اف ائی سی
برنامه های تلویزیون کانال یک
تلویزیون کانال یک آرشیو برنامه ها
آخرین لحظه شهرام همایون
از تیسفون تا توس حسین شهرستانی
الفبای سرمایه هدا کرد
آن سوی خبر ایرج فاطمی
باغبانی با صابر صابر بابایی
بسوی ایرانشهری آرتمیس علی آبادی
تله ایرج فاطمی
تیتر اول عباس پهلوان
ه۴ دقیقه با بهبهانی سعید بهبهانی
حزب مشروطه ایران فواد پاشایی
رهایی زن مینو همتی
سوژه هدا کرد
شگفتیهای جهان ابراهیم ویکتوری
صدف های ساحل دانش فروغی
طبیعت سبز امیر گلشنی
طلوع حسن رهنوردی
فراتر بیژن فرهودی
فعلا در خدمتیم پیر خراسانی
کنکاش حشمت رییسی
مدوسا آذر ماجدی
مروری بر شاهنامه مازیار قویدل
نسل من عسل پهلوان
با مردم زینا تهرانی
آنلاین شاهین نژاد
در پی خرد پرویز مینویی
عقاب تیمسار روحانی
No Favorites Has Been Added!