خانه >> تماشاخانه >> گاردین: این پسر بچه 14 ساله در عربستان بخاطر رقص دستگیر شد!

گاردین: این پسر بچه 14 ساله در عربستان بخاطر رقص دستگیر شد!

گاردین نوشته این پسر۱۴ساله که در جدّه عربستان، پشت چراغ قرمز باآهنگ ماکارنا رقصیده، به جرم رفتار ناپسند دستگیر شده.
خاورمیانه کلاً دیوونه خونه‌ست!
(جامعه بشری همه جا از دست اسلام در رنج و عذاب است)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *