خانه >> تماشاخانه >> چند قلم از غارتهای سپاه

چند قلم از غارتهای سپاه

وزیر نفت : ۱.۸ میلیارد دلار به صدرا (شرکتی که متعلق به سپاه بود) دادیم و هیچ کاری نکرد

Check Also

آیا کسی بهتر از این کودک این موزیک را حس و درک میکند؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *