خانه >> تماشاخانه >> نمای هوایی از جاری شدن سیل در پی وقوع طوفان ایرما در جنوب میامی

نمای هوایی از جاری شدن سیل در پی وقوع طوفان ایرما در جنوب میامی