خانه >> تماشاخانه >> نصب تندیس “منشور کوروش” در لس آنجلس آمریکا

نصب تندیس “منشور کوروش” در لس آنجلس آمریکا

Check Also

طرفداران محیط زیست: مماشات بس است!

ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر لحظه‌ای است که هزاران نفر در ایالت نوردراین وستفالن …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *