خانه >> تماشاخانه >> درگیری مردم بانه با نیروهای پلیس و انتظامی در اعتراض به قتل کولبران

درگیری مردم بانه با نیروهای پلیس و انتظامی در اعتراض به قتل کولبران