خانه >> تماشاخانه >> درگیری مردم بانه با نیروهای پلیس و انتظامی در اعتراض به قتل کولبران

درگیری مردم بانه با نیروهای پلیس و انتظامی در اعتراض به قتل کولبران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *