خانه >> اخبار به زبان تصویر >> شعار نویسی ؛ مرگ بر خامنه ای

شعار نویسی ؛ مرگ بر خامنه ای