moroori-bar-shahnameh

مروری بر شاهنامه

دارای پیشینه بختاری و زاده بروجرد است. او پس از دوره دبیرستان نخستین دوره آموزش دانشگاهی خود را در دانشگاه ملی ایران و در رشته رادیولوژی به پایان برد و پس از آن به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رفت و رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی و در دنباله آن رشته مهندسی صنایع فرآوارده های کشاورزی(صنایع غذایی) را به پایان برد. قویدل به انگیزه کوشش های فرهنگی خود در سال ٢٠١٢ از دانشگاه سپنتا، در رشته آیین و استوره و افسانه شناسی پشتهی ایران، دکترای افتخاری دریافت کرد قویدل از نوجوانی دلبستهی تاریخ، فرهنگ و ادب ایران بود و آرمانش پرداختن به این ارزش مینوی بود. بر همان پایه از نو جوانی در این راه کوشا بود و همزمان با دیگر آموزشها، به پژوهش در این زمینه ها پرداخت. برایند و هوده کوشش های او تا کنون هفت کتاب است: ١. بامدادان یک، ٢. بامدادان دو، ٣.پژوهشی در اوستا و آیین زرتشتی، ۴. داستان سهراب و گردآفرید به زبان پارسی، ۵. داستان سهراب و گردآفرید به زبان سوئدی، ۶. آموزش زبان پارسی پایه یک، ٧. آموزش زبان پارسی پایه دو. ۸. آموزش زبان پارسی پایه سه “دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه”، پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ سرزمین های پشتهی است که نگاهی ریزبینانه و پژوهشی در باره دیروز و امروز و فردای فرهنگی و مردمی پشتهی ایران را دنبال می کند

تلویزیون کانال یک بر روی YAH SAT و GALAXY
GALAXY   YAH SAT  
۱۲۰۸۴ ۱۲۵۹۴ فـــــــرکانس
۲۲۰۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
عمـودی عمـودی پـــــــلاریتی
۳/۴  ۲/۳  اف ائی سی
برنامه های تلویزیون کانال یک
تلویزیون کانال یک آرشیو برنامه ها
آخرین لحظه شهرام همایون
از تیسفون تا توس حسین شهرستانی
الفبای سرمایه هدا کرد
آن سوی خبر ایرج فاطمی
باغبانی با صابر صابر بابایی
بسوی ایرانشهری آرتمیس علی آبادی
تله ایرج فاطمی
تیتر اول عباس پهلوان
ه۴ دقیقه با بهبهانی سعید بهبهانی
حزب مشروطه ایران فواد پاشایی
رهایی زن مینو همتی
سوژه هدا کرد
شگفتیهای جهان ابراهیم ویکتوری
صدف های ساحل دانش فروغی
طبیعت سبز امیر گلشنی
طلوع حسن رهنوردی
فراتر بیژن فرهودی
فعلا در خدمتیم پیر خراسانی
کنکاش حشمت رییسی
مدوسا آذر ماجدی
مروری بر شاهنامه مازیار قویدل
نسل من عسل پهلوان
با مردم زینا تهرانی
آنلاین شاهین نژاد
در پی خرد پرویز مینویی
عقاب تیمسار روحانی
No Favorites Has Been Added!