خانه >> ایران >> پاسخ کارخانه چسب هل به جریمه ۱۲۰ هزار تومانی و اخراج کارگران در صورت حضور نیافتن در نماز!

پاسخ کارخانه چسب هل به جریمه ۱۲۰ هزار تومانی و اخراج کارگران در صورت حضور نیافتن در نماز!