خانه >> ایران >> هشدار امام جمعه سوادکوه شمالی به ترامپ به زبان انگلیسی

هشدار امام جمعه سوادکوه شمالی به ترامپ به زبان انگلیسی

یک جوان درنزدیکی چهارراه شهدا قم با چند طلبه درگیرمیشود که این جوان با چاقو از خود دفاع کرده و طلبه ها را زخمی می کند.
در این جدال نیز ماشین طلبه ها به آتش کشیده میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *