خانه >> رسانه های دیگر

رسانه های دیگرگزارش تلویزیون در باره شهرام همایون با ترجمه‎


NBC 4 News Special Report on Channel One English


Shahram Homayoun from Channel One TV on KTLA 5


Ma Hastim -ABC7Tv Interview Witrh Channel One Tv About SpyPen & Parchame Shiro Khorshid