خانه >> خبر اول >> فيلم/ ۲۷مرداد؛ تجمع اعتراضی مردم در مقابل مجلس با شعار: مرگ بر روحانی