خانه >> اقتصاد، دانش و محیط زیست >> روباتی چهارپا که سوار آسانسور می‌شود!

روباتی چهارپا که سوار آسانسور می‌شود!

انیمال (ANYmal) روباتی چهارپاست که آماده عرضه تجاری می‌شود. این روبات برای سوارشدن به آسانسور به کمک نیاز ندارد. او روباتی چندمنظوره است که می‌تواند تا ۱۰ کیلوگرم بار حمل کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *