خانه >> دیدنی ها >> یک زخمی به دلیل رقص با اسلحه مامور اف بی آی!

یک زخمی به دلیل رقص با اسلحه مامور اف بی آی!

سلاح کمری یک مامور اف بی آی هنگامی که او در خارج از شیفت کاری درحال رقص در یک میکده در شهر دنور بود با افتادن از جلد در رفته و یک نفر را زخمی کرده است. ویدئوهایی که در توییتر منتشر شده او را درحال حرکت پا نشان می دهد، بعد پشتک وارو می زند که باعث می شود سلاح از کمرش بیافتد.

موقعی که او برای برداشتن آن خم می شود سلاح در می رود و شلیک می کند. گلوله زمانی در رفت که عده ای دور او حلقه زده و مشغول تماشایش بودند.

مشتری دیگری در این میکده مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است با این حال جانش در خطر نیست.

حادثه شنبه شب در میکده “مایل های اسپیریتیس و دیستیلری” در شهر دنور در ایالت کلورادو روی داد.

با شلیک گلوله حاضران هراسان می شوند و مامور هم بعد از گذاشتن سلاح در کمرش دستانش را به نشانه عمدی نبودن حادثه بلند و صحنه را ترک می کند.

اداره پلیس دنور گفت که “قربانی به بیمارستان منتقل شد اما ارزیابی پزشکی او مطلوب است.”

ماریکا پاتنم سخنگوی پلیس گفت که این مامور به ایستگاه پلیس منتقل و در اختیار مقام های مافوق در اف بی آی قرار گرفت.

دفتر دادستانی ناحیه دنور گفت که تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.