خانه >> دیدنی ها >> کنایه رشیدپور به آقازاده‌هایی که شهروند امریکا هستن با استناد به قسمی که موقع شهروند ی میخورند

کنایه رشیدپور به آقازاده‌هایی که شهروند امریکا هستن با استناد به قسمی که موقع شهروند ی میخورند

دابسمش رضا رشیدپور عالیه