خانه >> دیدنی ها >> پیام دختر ناشنوا به هنرمندانی که دعوت روحانی را رد کردند

پیام دختر ناشنوا به هنرمندانی که دعوت روحانی را رد کردند