خانه >> دیدنی ها >> نمونه ساده ای از رانت اطلاعاتی که شخصی در یک شب ۳۰۰میلیارد به جیب می‌زنه

نمونه ساده ای از رانت اطلاعاتی که شخصی در یک شب ۳۰۰میلیارد به جیب می‌زنه