خانه >> دیدنی ها >> نامه ی سر گشاده و پیشنهاد های احمدی نژاد به خامنه ای برای اصلاحات ساختاری مدیریت ایران

نامه ی سر گشاده و پیشنهاد های احمدی نژاد به خامنه ای برای اصلاحات ساختاری مدیریت ایران