خانه >> دیدنی ها >> لحظە آتش گرفتن اتوبوس و تانکر حامل مواد نفتی در ترمینال سنندج

لحظە آتش گرفتن اتوبوس و تانکر حامل مواد نفتی در ترمینال سنندج